Przejdź do treści

Możliwości finansowania transformacji cyfrowej: programy akceleracyjne dla startupów

Data: 25 listopada 2020 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości
łukasz klimek - baner

Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do udziału w kolejnym webinarze dotyczącym finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Nadchodzące spotkanie poświęcimy programom akceleracyjnym dla startupów. Zaprezentujemy przedsięwzięcia dla młodych firm wykorzystujących technologie cyfrowe i dostarczających rozwiązania dla przemysłu 4.0.

Gościem webinarium będzie Łukasz Klimek z DGA S.A., IndustryLab Akcelerator Innowacji Przemysłowych. Ekspert przedstawi informacje na temat programów akceleracyjnych realizowanych przez IndustryLab Akcelerator Innowacji Przemysłowych.

Podczas prezentacji uczestnicy dowiedzą się:

  • kto i na jakich zasadach może aplikować do programu akceleracyjnego,
  • jaką pomoc można uzyskać w jego ramach,
  • w jaki sposób akcelerator zwiększa szanse firm na rynku.

Specjalista omówi także najciekawsze business cases stanowiące punkt wyjścia dla startupów.
Po wystąpieniu Łukasz Klimek odpowie na pytania uczestników. Jeśli będzie ich dużo, otrzymają Państwo odpowiedzi w formie pisemnej.

Moderatorem wydarzenia będzie dr Piotr Kryjom – Product Manager Instrumenty Finansowe.

Prelegenci

Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Łukasz Klimek
Łukasz Klimek W Akceleratorze Innowacji Przemysłowych IndustryLab odpowiada za monitorowanie działalności startupów pod względem finansowym i merytorycznym w trakcie akceleracji i postakceleracji. Łukasz Klimek W Akceleratorze Innowacji Przemysłowych IndustryLab odpowiada za monitorowanie działalności startupów pod względem finansowym i merytorycznym w trakcie akceleracji i postakceleracji. Nadzoruje indywidualne programy akceleracyjne, a także pozyskuje odbiorców technologii - średnie i duże firmy gotowe do współpracy ze startupami. Jego doświadczenie obejmuje koordynowanie projektów grantowych, w tym dotyczących akceleracji – łączących potrzeby korporacji z potencjałem startupów. Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem w dziedzinie finansowania projektów, doradztwa biznesowego, akceleracji i inkubacji. Twórca i koordynator kilkudziesięciu projektów doradczo-szkoleniowych. Ma ponad 15 lat doświadczenia w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego na projekty doradcze, szkoleniowe dla firm i innych podmiotów.

Plan wydarzenia

Rozpoczęcie i przywitanie uczestników 13:00 - 13:05
Nawigator Finansowy - jak znaleźć odpowiednie finansowanie? 13:05 - 13:10
Wspieranie transformacji cyfrowej firm poprzez programy akceleracyjne IndustryLab 13:10 - 13:45
Sesja pytań i odpowiedzi 13:45 - 14:00
Zakończenie 14:00
Zarejestruj się
This form is not available.