Przejdź do treści

Meetup „AI przy kawie”

Data: 21 kwietnia 2021 (zakończone)
Organizator: DIH4.AI
Decision making in uncertainty: Introduction to Multi-Armed Bandits algorithms.

Hub Innowacji Cyfrowych DIH4.AI zaprasza na spotkanie z cyklu „AI przy kawie”, poświęcone podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności oraz algorytmom wielorękich bandytów, które mają praktyczne zastosowania, takie jak konfigurowanie interfejsów internetowych, gdzie rekomendują newsy, pozwalają na dynamiczne ustalanie cen i umieszczanie reklam. Podczas wykładu uczestnicy poznają teoretyczne ramy problemów bandytowych i podstawowe sposoby ich rozwiązywania.

Prelekcję wygłosi Piotr Januszewski – doktorant na Politechnice Gdańskiej, który badania w zakresie głębokiego uczenia ze wzmocnieniem prowadzi w grupie AwareLab pod opieką. Jego ostatnia praca z tym zespołem „Structure and randomness in planning and reinforcement learning” dostała się na warsztat Deep Reinforcement Learning podczas konferencji NeurIPS. Wcześniej zajmował się m.in. wykrywaniem twarzy i analizą emocji, pracował nad sprzętem do akceleracji treningu sieci neuronowych, był współzałożycielem koła naukowego Gradient na PG oraz prowadził warsztaty z Data Science dla InfoShare Academy.

Wydarzenie jest bezpłatne, będzie prowadzone w formule on-line. Organizator wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji