Przejdź do treści

Zastosowanie: Grupa Ericsson

Wdrożenie platformy 3DEXPERIENCE w firmie Ericsson stanowiło istotny element transformacji firmy, nakierowany na usprawnienie procesów zarządzania produktami oraz obszarem badawczo-rozwojowym. Podjęto decyzję o zleceniu projektu wdrożenia firmie zewnętrznej, co uzasadniono jako zwinne podejście Ericsson do procesu cyfrowej transformacji.

Platformę 3DEXPERIENCE można obsługiwać z dowolnego urządzenia. Stanowi ona ogromny zbiór narzędzi online, które mogą zapewnić rozwiązania dla praktycznie każdego działu w firmie, od sprzedaży po marketing i inżynierię. Rozbudowane rozwiązanie oparte na chmurze i przeglądarce, które wdrożono w Ericssonie jest jednocześnie elastyczne i skalowalne, a zakres jego możliwości pozwala na wykonanie wiele różnych rzeczy dla wielu różnych użytkowników. Oprogramowanie umożliwia różnym działom wspólną pracę nad projektowaniem czy symulowaniem działania nowych urządzeń. 3DEXPERIENCE zawiera aplikacje służące do projektowania w dwóch lub trzech wymiarach oraz do analizy ruchu przedmiotów i ich odkształcania się. Narzędzie pozwala także na komunikację i współpracę – poszczególni użytkownicy mają dostęp do własnych pulpitów nawigacyjnych i niezbędnych programów, a gotową pracę zapisują w chmurze, gdzie mogą udostępnić ją innym osobom. Na czas wprowadzania zmian w aplikacji na komputerze istnieje możliwość zablokowania plików przed kolejnymi modyfikacjami.

Platforma 3DEXPERIENCE pozwoliła firmie Ericsson zintegrować procesy związane z zarządzaniem produktami oraz badaniami i rozwojem. Jednolite środowisko cyfrowe zwiększyło wydajność produkcji, umożliwiając współpracę między poszczególnymi działami firmy Ericsson w czasie rzeczywistym. Firma Ericsson będzie mogła czerpać korzyści z wyższej wydajności, usprawnionego zarządzania złożonością projektów oraz niższych kosztów i krótszego czasu wprowadzenie produktów na rynek. Dzięki wdrożeniu narzędzia opartego na chmurze możliwe stało się zwiększenie wydajności pracy i skrócenie czasu dostarczania sprzętu na rynek.

Ericsson sp. z o.o.

Ericsson jest dostawcą usług i infrastruktury dla operatorów telekomunikacyjnych. W skład produktów Grupy Ericsson wchodzą: infrastruktura sieci stałych i mobilnych, Internet szerokopasmowy oraz rozwiązania multimedialne. Ericsson jest firmą o globalnym zasięgu, w Polsce posiada biura między innymi w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu oraz dwa centra badawczo-rozwojowe w Łodzi i Krakowie.