Przejdź do treści

Demonstrator: Portal Statystyka Miast

Dysponent:

Główny Urząd Statystyczny

Portal Statystyka Miast jest wirtualnym zasobem danych, który umożliwia i ułatwia odbiorcom przygotowanie szybkiej analizy społeczno-gospodarczej miast wojewódzkich w Polsce. Narzędzie dostarcza decydentom samorządowym informacje nt. stolic województw, obejmujące zarówno komentarz analityczny, prezentację zjawisk na wykresach jak i dane w formacie xls. Produkt wypełnia lukę informacyjną w obszarze zestawień i opisu analitycznego największych polskich miast.

Portal zawiera wyszukiwarkę danych, która pozwala wygenerować gotową analizę, dotyczącą stolic województw lub też pobrać gotowe materiały do prezentacji i wystąpień publicznych. Dostęp do zamieszczonych informacji pozwala na dokonywanie analizy porównawczej miast oraz monitorowanie zmian zjawisk w czasie. Dostępne dane, statystyki i opisy dotyczą takich obszarów, jak: struktura zatrudnienia, bezrobocie, wynagrodzenia, budownictwo, handel, przemysł, budownictwo mieszkaniowe, podmioty gospodarki narodowej oraz szereg innych danych społeczno-gospodarczych.