Przejdź do treści

Demonstrator: Jwave Silesia RFID Hub

Dysponent:

Jantar sp. z o.o.

W Hubie realizowane są projekty oparte o zaawansowany sprzęt i technologie identyfikacyjne. Wiodącą technologią Jwave jest technologia RFID.
RFID może być zastosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest identyfikacja oraz kontrola procesów i ich poszczególnych elementów. W skład zespołu pracującego w Jwave wchodzą specjaliści (inżynierowie, konstruktorzy i programiści), którzy koncentrują się na dostarczeniu rozwiązań odpowiadających na potrzeby klienta. Doświadczenie w prowadzeniu projektów AUTO ID oraz długoletnia obecność na rynku, pozwalają na zaoferowanie dedykowanych rozwiązań dla produkcji, automotive, handlu, magazynowania i logistyki, transportu oraz kultury i ochrony zdrowia.

Laboratorium Silesia RFID Hub to miejsce, w którym technologia jest dostępna dla każdego. Dedykowane strefy dla handlu, logistyki i magazynowania, produkcji czy rolnictwa dają możliwość zaprezentowania rozwiązań w środowisku zbliżonym do naturalnego.