Polsko-Tajwański Konkurs

Pieniądze na nowe technologie

Przedmiot wsparcia

Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na m. in.: efektywność energetyczną, inżynierię materiałową, inteligentny transport, technologie kwantowe, cyberbezpieczeństwo, badania kosmiczne i półprzewodniki.

Główne zasady

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa (mikro-, małe lub średnie) lub grupa podmiotów złożona z organizacji badawczych i przedsiębiorstw lub z samych przedsiębiorstw.
 • Warunkiem udziału grupy podmiotów jako Wnioskodawcy w konkursie jest jej formalne istnienie na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie potwierdzone zawarciem umowy w formie pisemnej.
 • Zakres tematyczny konkursu obejmuje:
  • neuronauki,
  • efektywność energetyczną,
  • inżynierię materiałową,
  • inteligentny transport,
  • technologie kwantowe,
  • cyberbezpieczeństwo,
  • badania kosmiczne i
  • półprzewodniki.
 • W ramach konkursu będzie oceniana oryginalność projektu, odniesienia do najnowszej literatury fachowej i nowatorskość w odniesieniu do zakresu projektu oraz jego znaczenie na płaszczyźnie międzynarodowej.
 • Podczas oceny będzie brana pod uwagę wiedza i doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie badań/technologii w danej dziedzinie oraz kwalifikacje do kierowania projektem, a także mocne strony członków konsorcjum (w tym zasoby osobowe i infrastruktura), wcześniejsze zaangażowanie Wnioskodawcy w projekty w tej dziedzinie i ich rezultaty.
 • Projekty będzie oceniane pod kątem praktycznego wykorzystywania wytworzonej własności intelektualnej, innowacji technicznych, możliwości komercjalizacji wyników projektu, a także praktycznego wykorzystania wyników projektu przez innych potencjalnych beneficjentów np. poprawa jakości życia, oddziaływanie na środowisko i społeczeństwo.
 • Partnerem projektu po stronie tajwańskiej jest National Science and Technology Council (NSTC).
 • Do wyszukania partnerów rekomenduje się wykorzystanie wyszukiwarki „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: partfinder.ncbr.gov.pl.
 • Okres realizacji projektu może wynieść maksymalnie 36 miesięcy.

Sposób finansowania

 • 100 000 euro na rok na projekt,
 • Intensywność wsparcia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i typu projekt: 50% – 80%.

Planowane terminy

 • rozpoczęcie naboru: 11.04.2023 r.
 • zakończenie naboru: 19.06.2023 r.

Budżet konkursu

1,4 mln euro

Organizator

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju