Przejdź do treści

Laureaci Konkursu Fabryka Przyszłości 2022

Zapoznaj się z listą nagrodzonych oraz wyróżnionych przedsiębiorstw

Edycja 2022

Po 6 etapach Konkursu Fabryka Przyszłości Rada Programowa ogłosiła listę Laureatów Edycji 2022. Pięć zakładów produkcyjnych otrzymało tytuł Fabryki Przyszłości, siedem zostało wyróżnionych w pięciu kategoriach konkursowych.

W tegorocznej edycji do udziału w Konkursie zgłosiło się 29 fabryk. Konkurs obejmuje siedem kategorii konkursowych odpowiadających siedmiu obszarom – filarom transformacji w kierunku fabryk przyszłości zgodnych z metodą Advanced Manufacturing (ADMA): Zaawansowane Technologie Produkcyjne, Fabryka Cyfrowa, Fabryka Ekologiczna, Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta, Organizacja skupiona na człowieku, Inteligentna produkcja, Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości.

Sektor produkcyjny jest szczególnie istotny z perspektywy działań Platformy Przemysłu Przyszłości, dlatego Konkurs Fabryka Przyszłości stanowi jedną z naszych wiodących inicjatyw, ukierunkowanych na wspieranie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności polskiej gospodarki. Dotychczasowe Edycje pokazują, że firmy działające w Polsce mogą stanowić inspirację dla innych oraz tworzyć i rozwijać zakłady produkcyjne z sukcesem wdrażające innowacje, otwarte na potrzeby zarówno pracowników, jak i interesariuszy zewnętrznych” – mówi Robert Kłosowski; Prezes Zarządu FPPP.

W ramach etapu wizyt ewaluacyjnych zespoły niezależnych ekspertów odwiedziły 16 zakładów produkcyjnych przeprowadzając ocenę w obszarze zgłaszanych przez fabryki Kategorii Konkursowych.

Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także patronatem instytucjonalnym przez EIT Manufacturing, Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundację Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową.

Skład Rady Programowej wybierającej laureatów wchodzili: prezes Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, zastępca dyrektora Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości, zastępca dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, członek rady FPPP, członkowie zarządów i rad firm takich jak ASTOR, Siemens czy ABM Greiffenberger Polska oraz przedstawiciel Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dyrektor Biura Rozwoju Technologii Agencji Rozwoju Przemysłu, dyrektor Departamentu Komercjalizacji Instytutu Łukasiewicza-PIAP, wicedyrektor działu ds. Przemysłu 4.0 Krakowskiego Parku Technologicznego, dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego i dyrektor Bydgoskiego Klastra Przemysłowa Dolina Narzędziowa.

Fabryki Przyszłości 2022

Tytuł Fabryki Przyszłości otrzymują:

Logotyp Dell Technologies

Dell Products (Poland) Sp. z o.o.

Logotyp Gillette Polans International Sp. z o.o.

Gillette Poland International Sp. z o.o.

Logotyp Procter and Gamble Operation Polska

Procter and Gamble Operations Polska
Sp. z o.o. – zakład w Aleksandrowie Łódzkim

Logotyp Procter and Gamble Operation Polska

Procter and Gamble Operations
Polska Sp. z o.o. – zakład w Warszawie

Logotyp Automation Sp. z o.o.

Rockwell Automation Sp. z o.o. Katowice


Wyróżnione Fabryki

Wyróżnienie
w kategorii

Otrzymuje

Logotyp Malow

Wyróżnienie
w kategorii

Otrzymuje

Logotyp AM 3D

Wyróżnienie
w kategorii

Otrzymuje


Wyróżnienie
w kategorii

Otrzymuje

Logotyp Flextronics International Poland
Logotyp Werner Kenkel

Wyróżnienie
w kategorii

Otrzymuje

Logotyp Amplus Sp. z o.o.
Logotyp Werner Kenkel

O konkursie

Konkurs Fabryka Przyszłości organizowany jest przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości od 2021 roku. W pierwszej edycji wyróżniono siedem zakładów produkcyjnych w pięciu Kategoriach Konkursowych. W ramach konkursu nagradzane są fabryki z sukcesem wdrażające innowacyjne rozwiązania w obszarach transformacji technologicznej, ekologicznej i organizacyjnej.

Projektując Konkurs Fabryka Przyszłości poszukiwaliśmy kryteriów oceny, które będą obejmowały zarówno najistotniejsze funkcje zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, takie jak strategia, doskonałość operacyjna i produktowa, zarządzanie łańcuchem dostaw, dbałość o pracowników, czy aktywność w zakresie minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, jak i najbardziej aktualne koncepcje i trendy technologiczne – czyli dobre praktyki w zakresie wdrażania rozwiązań z zakresu szeroko pojętego Przemysłu 4.0. Wybraliśmy metodę Advanced Manufacturing obejmującą siedem obszarów transformacji. Dzięki współpracy z Partnerami – Agoria i Sirris – twórcami Programu Factories of the Future w Belgii wdrażamy ją z sukcesem już od dwóch lat, zapewniając wymianę doświadczeń, przy stałej dbałości o zachowanie kontekstu krajowego” – podkreśliła dr Anna Pająk; Dział Ekosystemu Przemysłu Przyszłości FPPP; Kierownik Projektu Fabryka Przyszłości.

Artykuły

Partnerzy