Przejdź do treści

RADA PROGRAMOWA – Konkurs Fabryka Przyszłości

Robert Bronisz


Prezes Zarządu

ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o.

Od ponad dwóch dekad tworzy zespoły osiągające spektakularne sukcesy w przemyśle produkcyjnym. Zdobywał swoje doświadczenia w różnorodnych dziedzinach, takich jak branża spożywcza, budowlana, motoryzacyjna, odlewnicza czy elektromaszynowa, pracując w całej Europie dla globalnie rozpoznawalnych marek. Wielokrotnie brał udział lub osobiście zarządzał projektami „greenfield” mającymi na celu stworzenie nowej fabryki produkcyjnej, w skład których wchodziło projektowanie nowych procesów produkcyjnych i budynków oraz dostosowanie ich do lokalnych warunków prawno – przestrzennych. Będąc odpowiedzialnym za proces realizacji projektu, zatrudnienia personelu, szkolenia i uruchomienia produkcji w nowych lokalizacjach miał wpływ na wszystkie aspekty rozwoju firmy. Zarządzał ponad 1000 osobowymi zakładami produkcyjnymi, jak również rozwijał biznes rozpoczynając pracę z kilkoma osobami, doprowadzając firmę do wielkości ponad 350 osób, wielokrotnie zwiększając jej obrót i zyski.
Absolwent studiów magistersko – inżynieryjnych Uniwersytetu Przyrodniczego wydziału Inżynieria Żywności i specjalnością projektowania spożywczych linii produkcyjnych.
Jako osoba zaangażowana społecznie pełni funkcję Prezesa Fundacji Lubelska Wyżyna Przemysłowa, wiceprezesa Lubelskiego Klubu Biznesu, członka zarządu Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej, czy członka komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
Jako wiceprezes firmy Business Masters i certyfikowany mentor wspiera firmy we wszystkich aspektach rozwoju ich działalności.
Prywatnie dumny ojciec dwóch córek i niezmiennie od prawie trzech dekad zakochany w swojej żonie. Siatkówka, nurkowanie i ogólnie uprawianie sportu to pasja, którą dzieli się z rodziną i wieloma przyjaciółmi.

Jarosław Gracel


Prezes Zarządu

ASTOR

Absolwent Automatyki i Robotyki specjalność „Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu „Zarządzania Produkcją” na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W ASTOR był odpowiedzialny za techniczne aspekty wdrażania systemów zarządzania produkcją klasy MES (Manufacturing Execution Systems), analizę ekonomiczną inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania produkcją. Pomagał budować koncepcje systemów zarządzania produkcją m.in. dla ArcelorMittal Poland, Nestle Polska, Cereal Partners Poland Pacific-Toruń, Volkswagen, IKEA Industry, LOTOS Asfalt, LotteWedel. Był pomysłodawcą oraz pierwszym redaktorem naczelnym pisma dla firm produkcyjnych – „Biznes i Produkcja”. Odpowiadał także z budowę działu consultingu firmy oraz strategię inwestycyjną w obszarze Przemysłu 4.0. Jest współautorem koncepcji „Inżynier 4.0™”.
W latach 2016-2017 uczestniczył w pracach Zespołu Transformacji Przemysłu przy Ministerstwie Rozwoju. Posiada ekspertyzę w zakresie analizy efektywności ekonomicznej inwestycji w systemy automatyki, w systemy IT w obszarze zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw, robotyzacji procesów przemysłowych. Na AGH (Akademii Górniczo-Hutniczej) w Krakowie prowadzi badania w zakresie wpływu automatyzacji procesów na budowanie strategicznej przewagi firm produkcyjnych oraz wdrażania Industry 4.0. Jest autorem pierwszych artykułów dotyczących automatyzacji procesów produkcyjnych i Industry 4.0 na blogu Harvard Business Review Polska, a także w MIT Sloan Management Review Polska – https://mitsmr.pl/p/jaroslaw-gracel/NQeLqBOC9.
Posiada także międzynarodowe kwalifikacje w dziedzinie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem PRINCE2® Certified Practitioner. Posiada dyplom „Professional Diploma in Marketing” brytyjskiego instytutu „The Chartered Institute of Marketing”.

Bartosz Józefowski


Wicedyrektor Działu Parku

Krakowski Park Technologiczny

Zajmuje się innowacjami technologicznymi od 2013r. Kieruje hub4industry, czyli European Digital Innovation Hub’em w Krakowie. Przewodniczący Małopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Utworzył i prowadził akcelerator startupów przemysłowych KPT ScaleUp, który dla ponad 25 klientów korporacyjnych, szukał, selekcjonował i nadzorował ponad 80 wdrożeń w fabrykach nowych technologii dostarczanych przez polskie startupy. Współtwórca Radaru Innowacji dla Przemysłu 2021. Absolwent studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłada na studiach MBA w KSB UEK oraz na AGH.

Mariusz Hetmańczyk


Zastępca Dyrektora

Działu Ekosystemu Przemysłu Przyszłości

Fundacja
Platforma Przemysłu Przyszłości

Ekspert specjalizujący się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji maszyn oraz metodzie ADMA. Autor oraz współautor ponad 120 publikacji naukowych w czasopismach naukowych, materiałach konferencyjnych oraz rozdziałów monografii. Realizował duże projekty transformacji i wdrażania indywidualnych rozwiązań dla firm w sektorze Industry w tym innowacyjnych maszyn, linii technologicznych oraz stanowisk do kontroli jakości. Od ponad 15 lat aktywnie współpracuje z wiodącymi firmami z różnych branż przemysłowych. Odpowiadał w nich m.in. za projektowanie transformacji, realizacje wdrożeń, projektów naukowo-badawczych oraz szkoleń inżynierskich.
Wykładowca akademicki, profesor Politechniki Śląskiej. Certyfikowany audytor i trener w zakresie metodyki ADMA (Advanced Manufacturing). Współautor 5 patentów przyznanych przez UPRP oraz jednego patentu europejskiego.

Tomasz Klekowski


Członek Rady Fundacji

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Doradca w zakresie cyfrowej transformacji gospodarki i społeczeństwa. Jest twórcą studiów Biznes.AI prowadzonych na Akademii Leona Koźmińskiego.
Działa na rzecz gospodarki będąc Członkiem Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości wspiera Konfederację Lewiatan, Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, jest Ambasadorem i Członkiem Kolegium projektu PoLAND of IT Masters. Uczestniczy w pracach GRAI (Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji) jako lider jednej z podgrup.
Współpracuje z think tankami w Polsce i zagranicą, jest jednym z założycieli Intelligent Leadership Hub, współpracuje z Think-Tank.pl
Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna z osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce.
Autor raportów i artykułów, wykładowca i prelegent. Wspiera startupy i fundusze VC. Odpowiadał za rozwój rynku Data Center i Internetu Rzeczy w regionie EMEA w firmie Intel, kierując pracami zespołów zajmujących się między innymi: sztuczną inteligencją, analityką danych, chmurą oraz cyberbezpieczeństwem. Kierował organizacją Intela w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD.

Krzysztof Lipiec


Dyrektor Departamentu Komercjalizacji

Instytut Łukasiewicz-PIAP

W Instytucie odpowiada za wdrożenia wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej oraz nadzoruje proces pozyskiwania finansowania ze źródeł publicznych. Jest inicjatorem i liderem europejskich programów wspierających cyfryzację, w tym robotykę (DIH, EDIH). Reprezentuje wspólnotę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii EIT-Manufacturing w Polsce. Na zlecenie Komisji Europejskiej uczestniczył w opracowaniu i odpowiadał za wdrożenie w Polsce metody ADMA. Nadzoruje prace Branżowego Punktu Kontaktowego Horyzontu Europa dla przemysłu 4.0. oraz Europejskiego Huba Innowacji Cyfrowych EDIH Mazovia.

Ewa Mikos-Romanowicz


Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu oraz Governmental Affairs

SIEMENS Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Berlinie Freie Universitaet, ukończyła europejskie studia podyplomowe w SGH oraz program managerski Harvard Business School.
Odpowiada za budowanie relacji oraz aktywną współpracę z klientami oraz uczelniami wyższymi i sektorem publicznym. Zaangażowana w projekty oraz inicjatywy zmierzające do promowania transformacji cyfrowej w przemyśle oraz działania pro-innowacyjne związane ze start-upami.
Reprezentuje firmę Siemens Sp. z o.o. w organizacjach branżowych i Izbach bilateralnych AMCHAM-gdzie kieruje Komitetem Industry; AHK-stoi na czele Komisji ds. Cyfryzacji i Przemysłu 4.0; Konfederacja.
Wielokrotnie uczestniczyła jako jurorka w kapitułach konkursów, zmierzających do promowania innowacyjnych technologii oraz jako mentorka merytorycznie wspierała start-upy.

Agnieszka Ozubko


Government Affairs, New Economy, Trends in Business

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Prawniczka, rzeczniczka interesów społeczności biznesowej, pasjonatka nowych technologii. Absolwentka Uniwersytetu Europejskiego „Viadrina” we Frankfurcie oraz Uniwersytetu A.Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 – 2012 konsul w Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu oraz szefowa Wydziału Prawnego Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. 2012 – 2013 rzeczniczka prasowa i szefowa działu komunikacji w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, a od listopada 2013 kierowniczka Działu Rzecznictwa (B2G). Kieruje pracami kilkunastu komisji fachowych w izbie, w tym Komisji ds. cyfryzacji i przemysłu 4.0 oraz Komisji ds. legal tech. Koordynator publikacji „Przedsiębiorstwo 4.0, 360°. Rekomendacje dobrych praktyk” oraz wydarzeń promujących koncepcję Przemysłu 4.0

Paweł Pacek


Dyrektor Biura Rozwoju Technologii

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego SGH, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego a także studiów EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Przez wiele lat zajmował się zarządzaniem funduszami UE m.in. związanych z cyfryzacją administracji oraz budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. W ARP S.A. zajmuje się m.in. wsparciem rozwoju innowacyjnych branż przemysłu takich jak technologie kosmiczne oraz robotyka i automatyka przemysłowa a także wdrażaniem usług proinnowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Autor i współautor wielu publikacji z obszaru przemysłu 4.0. m.in. raportu „Szanse i wyzwania polskiego Przemysłu 4.0”.

Anna Pająk


Dyrektor Działu Programów Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Od roku 2020 związana z Platformą Przemysłu Przyszłości, gdzie odpowiada za wdrażanie projektów wspierających transformację cyfrową przedsiębiorstw. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów biznesowych i badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. dojrzałości cyfrowej, zagadnień przemysłu 4.0, foresightu oraz budowania kompetencji organizacyjnych z wykorzystaniem metod studiów nad przyszłością. W latach 2017-2020 pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji. W latach 2016-2017 współpracowała z Lord Ashcroft International Business School (Anglia Ruskin University), gdzie współtworzyła narzędzia edukacyjne i prowadziła zajęcia z zakresu Business Economics. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse.

Marcin Terebelski


Dyrektor Programu Rozwój Przemysłu

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Od 2022 r. pracuje w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie odpowiedzialny jest za program Rozwój przemysłu.
Posiada doświadczenie w spółkach produkcyjnych oraz sektorze finansowym. W ostatnich latach pracował w spółkach produkcyjno-handlowych odpowiadając za zarządzanie ich działalnością i rozwój, a także za restrukturyzację jednego podmiotu. Wcześniej zdobywał doświadczenie w nadzorze właścicielskim, consultingu w sektorze energetycznym oraz modelowaniu i wycenach. Pracował także w domu maklerskim, gdzie był doradcą inwestycyjnym, członkiem komitetów inwestycyjnych i uczestniczył w procesach dotyczących pozyskiwania finansowania oraz transakcjach fuzji i przejęć.
Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych.

Piotr Wojciechowski


Dyrektor Zarządzający

Bydgoski Klaster Przemysłowa Dolina Narzędziowa

Na co dzień związany z branżą narzędziowo-przetwórczą. Odpowiedzialny za wdrażanie projektów z obszaru promocji, współpracy międzynarodowej, edukacji oraz badawczo-rozwojowych, w tym Przemysłu 4.0 oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.
Przygotował oraz zrealizował wiele projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych dofinansowanych z programów UE (m.in. POIR, EUREKA, COSME, H2020). Posiada doświadczenie w obszarze rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości oraz komercjalizacji. Członek rad nadzorczych oraz Rady Inwestycyjnej na Politechnice Bydgoskiej. Ekspert w obszarze krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz oceny projektów z zakresu innowacyjności oraz komercjalizacji projektów. Posiada 10-letnie doświadczenie w rozwoju oraz zarządzaniu klastrami.
Absolwent licznych szkoleń oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania, finansów, marketingu i prawa gospodarczego, w tym Executive MBA.


Stefan Życzkowski


Przewodniczący Rady Strategicznej

ASTOR

Założyciel, współwłaściciel, wieloletni prezes ASTOR, obecnie w funkcji przewodniczącego rady strategicznej spółki. Przewodniczył Radzie Uczelni Politechniki Krakowskiej pierwszej kadencji w latach 2019-2020. Jest członkiem Rady Fundacji PPP, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN oraz Business Centre Club. Od października 2020 działa jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w Związku Pracodawców Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Wierzy, że ludzie są najlepszym kapitałem. W każdym podejmowanym przez siebie działaniu, kieruje się zasadami współdziałania i budowania długotrwałych relacji opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu, #chodzioludzi. To w oczywisty sposób przekłada się na wszystkie działania, w które się angażuje.

Wiesław Gorzelak


Dyrektor Generalny i Prezes

Dell Product Poland

Dyrektor Generalny i Prezes Dell Product Poland od 2015 r. Wcześniej odpowiedzialny za uruchomienie nowych zakładów TRW Automotive w Wuhan i Shanghai oraz zarządzanie Spółką JV TRW, a także CBI w Chinach jako Op’s VP APJ. Doświadczenie w automotive rozpoczął w 1997 r. w zakładzie Ford Poland w Płońsku, a następnie doskonalił je w Anglii w Ford Southampton i Aston Martin Lagonda w Bloxam. Od 2001 r. odpowiadał za produkcje i technologie w zakładzie TRW SBS Częstochowa oraz wsparcie nowo uruchamianych linii technologicznych w Meksyku, RPA i Chinach. Pasjonuje się sportami wodnymi, motocyklami i elektroniką.