Ankieta samooceny – Skan ADMA

Zapraszamy do wypełnienia badania, które umożliwi określenie poziomu zaawansowania firmy w siedmiu obszarach – filarach transformacji w kierunku Fabryki Przyszłości zgodnie ze standardami metodologii Advanced Manufacturing (ADMA). Metoda została opracowania na zlecenie Komisji Europejskiej w celu systemowego wspierania przedsiębiorstw produkcyjnych w Europie w procesach wdrażania innowacji technologicznych, organizacyjnych i środowiskowych.

Skan ma na celu określenie aktualnego stanu transformacji, wskazanie wyzwań oraz identyfikację priorytetowych obszarów rozwoju.

Ankieta obejmuje 7 obszarów transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych:

Obszary transformacji stanowią ramy dla analizy sytuacji obecnej oraz kierunków rozwoju działalności produkcyjnej w przyszłości. Wszystkie obszary są równie ważne, a wyniki badania powinny jak najlepiej odzwierciedlać aktualną sytuację Państwa firmy.
Przeprowadzanie poprawnej oceny dojrzałości przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia samooceny przeprowadzonej przez co najmniej 3-5 liderów głównych obszarów organizacyjnych: dyrektora zakładu, szefa produkcji, utrzymania ruchu, działu IT, zaopatrzenia, sprzedaży, HR, i innych.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.