Lutowanie

trwałe połączenie części urządzeń lub konstrukcji

wszystkie gałęzie przemysłu, głównie przemysł maszynowy, motoryzacyjny i lotniczy

Lutowanie jest procesem polegającym na łączeniu przedmiotów metalowych za pomocą dodatkowego, roztopionego metalu zwanego lutem, którego temperatura topnienia jest znacznie niższa od temperatury topnienia metali łączonych. W związku z tym podczas lutowania nie zachodzi nadtapianie łączonych materiałów, a połączenie uzyskuje się przede wszystkim dzięki dyfuzji ciekłego lutu w metale łączone (i na odwrót) oraz w mniejszym stopniu dzięki przyczepności.

Z punktu widzenia typu zastosowanego lutu, lutowanie dzieli się na:

 1. lutowanie miękkie – połączenie elementów następuje przy zastosowaniu lutów o temperaturze topnienia poniżej 500 ℃, niskiej twardości oraz wysokiej plastyczności;
 2. lutowanie twarde – połączenie elementów następuje przy zastosowaniu lutów o temperaturze topnienia powyżej 500 ℃.

Do odmian lutowania zaliczyć można również:

 1. lutowanie ultradźwiękowe – wykorzystujące zjawisko kawitacji, wywoływane w roztopionym lucie (pokrywającym powierzchnie lutowanych części) i powodujące rozbicie oraz usunięcie warstewki tlenków, dzięki czemu następuje połączenie lutu z metalem (aluminium lub jego stopy);
 2. lutospawanie – w którym połączenie uzyskuje się wyłącznie dzięki dyfuzji roztopionego lutu w głąb materiału rodzimego, a technika oraz sposób przygotowania krawędzi metali łączonych są analogiczne jak przy spawaniu gazowym (źródłem ciepła jest zasadniczo płomień acetylenowo-tlenowy).
Technologie alternatywne
 • spawanie
 • możliwość łączenia większości materiałów jednoimiennych oraz różnoimiennych
 • możliwość uzyskiwania połączeń o wysokiej estetyce
 • niewielka ilość ciepła wprowadzana do łączonych materiałów (brak/niewielkie zmiany właściwości i struktury)
 • duża ekonomiczność procesu
 • wytwarzanie połączeń o niskiej wytrzymałości w porównaniu do otrzymanych po spawaniu (głównie lutowanie miękkie)
 • połączenia lutowane nie nadają się do zastosowań w wysokich temperaturach (głównie lutowanie miękkie)
 • ograniczone możliwości łączenia dużych obszarów części
 • stale
 • metale nieżelazne
 • stopy metali nieżelaznych
 • połączenia rur
 • połączenia przewodów elektrycznych
 • układy elektroniczne
 • stacja lutownicza wraz z oprzyrządowaniem
 • palnik gazowy (opcjonalnie)
 • szkolenie w zakresie technik łączenia metali

Zużycie wody

Zużycie energii

Wytwarzane odpady

Konkurencyjność

Użyteczność

Wpływ środowiskowy

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – GIT Centrum Spawalnictwa
 • brak