Przejdź do treści

O Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych tworzy platformę współpracy instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej powiązanych z cyfryzacją, chcących łączyć swoje kompetencje i dbać o standardy realizowanych prac.

Wyszukaj ofertę

Interesują Cię konkretne usługi i technologie? Skorzystaj z naszego nawigatora i sprawdź, które huby innowacji cyfrowych mają je w swojej ofercie.

European Digital Innovation Hubs Network

Dowiedz się więcej o Europejskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych na stronie Digital Transformation Accelerator (DTA).

EDIH – regionalny

O Mazovia EDIH

European Digital Innovation Hub of Mazovia (Mazovia EDIH) jest projektem, którego celem jest wspieranie wdrażania i najlepszego wykorzystania potencjału cyfrowego i interoperacyjności województwa mazowieckiego poprzez odpowiednie połączenie kluczowych technologii wspomagających (np. zaawansowane technologie wytwarzania, mikro/nanoelektronika, komponenty i systemy elektroniczne, fotonika), z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, czyli sztuczną inteligencją, obliczeniami wysokiej wydajności i bezpieczeństwem cybernetycznym, przyczyniając się tym samym do przyspieszenia cyfrowej i ekologicznej transformacji regionalnego i krajowego sektora przemysłowego.
Efektem projektu ma być świadczenie usług przez wszystkich konsorcjantów w kategoriach testowania rozwiązań konsorcjantów przez przedsiębiorców przed inwestycją, rozwój umiejętności w ww. obszarach technologicznych, świadczenie usług w zakresie budowania społeczności, a finalnie – szeroko pojętego wsparcia biznesu w rozwoju technologiczno-przemysłowym.

Specjalizacja: sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji, cyberbezpieczeństwo, obliczenia wysokiej wydajności, mikro-, nano- i optoelektronika, fotonika, robotyzacja

Oferta

Usługi planowane do realizacji w trakcie projektu:
Wszystkie poniższe usługi będą świadczone nieodpłatnie dla klientów EDIH. Większość z nich będzie miała charakter pomocy de minimis. Usługi A1, A3 i C1 będą miały charakter otwarty.

A. Budowanie usług społecznościowych:
A1. Platforma społecznościowa bazy klientów i zasobów;
A2. Program Mazovia EDIH Open Innovation Procurement – Digital Challenges;
A3. Dni otwarte i warsztaty innowacji.
B. Usługi typu test-before-invest:
B1. Ścieżki cyfryzacji konkretnego przedsiębiorstwa;
B2. Testowanie i ocena wykonalności projektowej;
B3. Demonstracja technologii;
B4. Wdrożenie technologii;
B5. Zaawansowane usługi w zakresie sztucznej inteligencji;
B6. Zaawansowane usługi HPC;
B7. Szkolenia Design Thinking.
C. Usługi rozwijania kompetencji:
C1. Sesje wymiany wiedzy;
C2. Szkolenia w miejscu pracy;
C3. Zaawansowane szkolenia technologiczne;
C4. Zaawansowane szkolenia z umiejętności miękkich.
D. Usługi wspierające biznes:
D1. Finansowanie wdrażania rozwiązań cyfrowych;
D2. Akceleracja i mentoring w obszarach cyfrowych.

Usługi i technologie

Usługi

 • Budowanie ekosystemu, skauting, pośrednictwo, networking
 • Szkolenia specjalistyczne i rozwój umiejętności
 • Usługi B+R
 • Infrastruktura badawcza
 • Demonstracje technologii
 • Mentoring
 • Ocena dojrzałości cyfrowej (DMA)
 • Audyty technologiczne
 • Testowanie i walidacja technologii
 • Weryfikacja koncepcji i prototypowanie
 • Doradztwo w zakresie wizji i strategii dla firm
 • Wsparcie startupów/inkubacja/akceleracja
 • Inne

Technologie

 • Big Data
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Cyfrowe bliźniaki
 • Czujniki oraz systemy przetwarzania wizyjnego
 • Fotonika
 • Mikro-, nano- i optoelektronika
 • Obliczenia wysokiej wydajności (HPC)
 • Półprzewodniki i nanotechnologia
 • Sztuczna inteligencja
 • Usługi i aplikacje internetowe
 • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR, AR)
 • Robotics Process Automation
 • Robotyzacja

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działań Mazovia EDIH obejmuje:

 • Województwo mazowieckie
 • Cała Polska

Partnerzy

Koordynator:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP


Partnerzy:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Warszawski
IDEAS NCBR Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Akcelerator Fundingbox Sp. z o.o.
Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Kontakt

Sylwia Stefaniak

sylwia.stefaniak@piap.lukasiewicz.gov.pl

tel. 608 555 906

Social media