Przejdź do treści

O Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych tworzy platformę współpracy instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej powiązanych z cyfryzacją, chcących łączyć swoje kompetencje i dbać o standardy realizowanych prac.

Wyszukaj ofertę

Interesują Cię konkretne usługi i technologie? Skorzystaj z naszego nawigatora i sprawdź, które huby innowacji cyfrowych mają je w swojej ofercie.

European Digital Innovation Hubs Network

Dowiedz się więcej o Europejskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych na stronie Digital Transformation Accelerator (DTA).

EDIH – Seal of Excellence

O HealthGoDigital!

EDIH HealthGoDigital ukierunkowany jest na wspieranie transformacji cyfrowej w opiece zdrowotnej i zarządzaniu opieką zdrowotną w Polsce. Nadrzędnym celem jest uczynienie opieki zdrowotnej powszechnie dostępną oraz uczynienie tego sektora zaawansowanym technologicznie, inkluzywnym i przejrzystym. Aby to osiągnąć, projekt HealthGoDigital! EDIH będzie świadczył usługi skierowane do podmiotów działających w łańcuchu wartości na rzecz innowacji dla zdrowia i jakości życia. Dotyczy to organizacji prywatnych i publicznych działających w zakresie komercjalizacji badań i innowacji w sektorze nauki, start-upów technologicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a także podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej: szpitali, klinik i ośrodków ambulatoryjnych. Oferowane usługi będą miały na celu wsparcie rozwoju w fazach od identyfikacji i charakterystyki innowacyjnego produktu (trl3) do wdrożenia i eksploatacji w docelowym systemie opieki zdrowotnej (trl9). Beneficjentem końcowym jest pacjent o zwiększonej zdolności do podejmowania decyzji o swoim zdrowiu i otrzymujący skuteczną opiekę medyczną.

Oferta

Usługi oferowane przez EDIH są zgrupowane w czterech grupach, zgodnych z programem Digital Europe: (A) testowanie przed inwestycją, (B) tworzenie sieci kontaktów i dostęp do ekosystemów innowacji, (C) szkolenia i rozwój umiejętności oraz (D) wsparcie w poszukiwaniu inwestycji.
Prowadzony przez kompetentnych i doświadczonych Partnerów, EDIH oferuje 31 specjalistycznych usług, zorganizowanych wzdłuż trzech związanych z opieką zdrowotną i jednej horyzontalnej domeny kompetencji:

 • HealthCare Business Development & Organizational Change
 • HealthCare Technologies & Data
 • Healthcare Processes & Application
 • Support To Find Investment

Konsorcjum EDIH obejmuje 10 partnerów reprezentujących zróżnicowany i komplementarny zestaw doświadczeń i kompetencji – wszyscy są zaangażowani w świadczenie usług odpowiednio do swoich zasobów i możliwości.

Usługi i technologie

Usługi

 • Badanie rynku
 • Budowanie ekosystemu, skauting, pośrednictwo, networking
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Szkolenia specjalistyczne i rozwój umiejętności
 • Usługi B+R
 • Infrastruktura badawcza
 • Demonstracje technologii
 • Mentoring
 • Ocena dojrzałości cyfrowej (DMA)
 • Audyty technologiczne
 • Testowanie i walidacja technologii
 • Weryfikacja koncepcji i prototypowanie
 • Doradztwo w zakresie wizji i strategii dla firm
 • Wsparcie startupów/inkubacja/akceleracja
 • Inne

Technologie

 • Big Data
 • Blockchain
 • Chmura obliczeniowa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Inżynieria symulacyjna i modelowanie
 • Sztuczna inteligencja
 • Usługi i aplikacje internetowe
 • Robotics Process Automation
 • Robotyzacja

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działań HealthGoDigital! obejmuje:

 • Województwo dolnośląskie
 • Województwo kujawsko-pomorskie
 • Województwo łódzkie
 • Województwo lubelskie
 • Województwo małopolskie
 • Województwo mazowieckie
 • Województwo opolskie
 • Województwo podkarpackie
 • Województwo podlaskie
 • Województwo pomorskie
 • Województwo śląskie
 • Województwo świętokrzyskie
 • Województwo warmińsko-mazurskie
 • Województwo wielkopolskie
 • Województwo zachodniopomorskie

Partnerzy

Koordynator:

Fundacja Klaster LifeScience Kraków


Partnerzy:

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi
Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej Miedzynarodowa Fundacja Badawcza
Sieć badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
Jagiellońskie Centrum Innowacji sp. z o.o.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Akademickie Centrum Badań Akamed sp. z o.o.
Fundacja EIT Health InnoStars Poland
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
A1 Europe Sp. z o.o.

Kontakt

Kazimierz Murzyn

kmurzyn@lifescience.pl

Violetta Wilk

vwilk@lifescience.pl

Emma Hartig

ehartig@lifescience.pl

Social media