Przejdź do treści

FinTech Copernicus Hub


O Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych

Polska Sieć Hubów Innowacji Cyfrowych tworzy platformę współpracy instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej powiązanych z cyfryzacją, chcących łączyć swoje kompetencje i dbać o standardy realizowanych prac.

Wyszukaj ofertę

Interesują Cię konkretne usługi i technologie? Skorzystaj z naszego nawigatora i sprawdź, które huby innowacji cyfrowych mają je w swojej ofercie.

European Digital Innovation Hubs Network

Dowiedz się więcej o Europejskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych na stronie Digital Transformation Accelerator (DTA).

EDIH – Seal of Excellence

O FinTech Copernicus Hub

FinTech Copernicus Hub (FTCH) to akademickie centrum kompetencji w zakresie wykorzystania FinTech – czyli stosowanie technologii cyfrowych i informacji z danych transakcyjnych w procesach finansowych i decyzyjnych. Głównym celem FTCH jest zwiększenie wykorzystania najnowszych technologii cyfrowych przez MŚP, korporacje i sektor publiczny.

Oferta

Działa na rzecz wspierania transformacji cyfrowej podmiotów poprzez usługi takie jak:

 • szkolenia i budowanie umiejętności
 • umożliwienie przetestowania przed inwestycją
 • wsparcie w znalezieniu źródeł finansowania inwestycji, ułatwienie dostępu do ekosystemów innowacji w ramach sieci współpracy EDIH
 • badania rynku i kompleksowe usługi B+R

Usługi są oferowane dla dwóch grup podmiotów:

 • dostawcy FinTech – dostawcy i potencjalni dostawcy cyfrowych usług finansowych, np. firmy technologiczne chcące wejść do sektora FinTech oraz start-upy FinTech
 • użytkownicy FinTech – odbiorcy cyfrowych usług finansowych i transakcyjnych, MŚP z innych branż, w szczególności e-commerce i firmy księgowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego

Działalność FTCH jako EDIH stanowi poszerzenie działania Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (CDEF UMK) w Toruniu, które jest wiodącym ośrodkiem badawczo-rozwojowym i edukacyjnym FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie np. FTCH stara się wesprzeć wykorzystanie potencjału otwartej bankowości powstałego w UE dzięki regulacji PSD2.

Najważniejsze obszary technologiczne, w których specjalizuje się FTCH to:

Płatności i księgowość (obsługa i automatyzacja); API dla otwartych danych i open finance; Sztuczna inteligencja i wspomaganie decyzji; BigData; Blockchain i technologia rozproszonej księgi rachunkowej (DLT); Cyberbezpieczeństwo.

Dzięki potencjałowi kadrowemu i infrastrukturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz zasobom eksperckim partnerów projektu, w tym izb gospodarczych posiadających sieć tysięcy MŚP, dotarcie do klientów i osiągnięcie celów FTCH będzie wysoce efektywne.

Usługi i technologie

Usługi

 • Badanie rynku
 • Budowanie ekosystemu, skauting, pośrednictwo, networking
 • Wsparcie w pozyskaniu finansowania
 • Szkolenia specjalistyczne i rozwój umiejętności
 • Usługi B+R
 • Infrastruktura badawcza
 • Demonstracje technologii
 • Mentoring
 • Ocena dojrzałości cyfrowej (DMA)
 • Audyty technologiczne
 • Testowanie i walidacja technologii
 • Weryfikacja koncepcji i prototypowanie
 • Doradztwo w zakresie wizji i strategii dla firm
 • Wsparcie startupów/inkubacja/akceleracja
 • Inne

Technologie

 • Big Data
 • Blockchain
 • Chmura obliczeniowa
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Czujniki oraz systemy przetwarzania wizyjnego
 • Internet Rzeczy (IoT) i Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem (ERP, BI)
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologie biometryczne
 • Usługi i aplikacje internetowe
 • Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona (VR, AR)
 • Robotics Process Automation

Zasięg terytorialny

Zasięg terytorialny działań FinTech Copernicus Hub obejmuje:

 • Województwo dolnośląskie
 • Województwo kujawsko-pomorskie
 • Województwo łódzkie
 • Województwo lubelskie
 • Województwo małopolskie
 • Województwo mazowieckie
 • Województwo opolskie
 • Województwo podkarpackie
 • Województwo podlaskie
 • Województwo pomorskie
 • Województwo śląskie
 • Województwo świętokrzyskie
 • Województwo warmińsko-mazurskie
 • Województwo wielkopolskie
 • Województwo zachodniopomorskie

Partnerzy

Koordynator:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Partnerzy:

Technology For Mobile Sp. z o. o.
Centrum Transferu Technologii UMK Sp. z o. o.
Fundacja Na Rzecz Innowacji Finansowych Fintech Polska
EXEA Sp. z o. o.
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna
Związek Banków Polskich
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki I Telekomunikacji
Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
DLK Legal Korus Sp.k.
VOBACOM Sp. z o. o.
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego

Kontakt

Dr hab. Michal Polasik

michal.polasik@umk.pl

tel. 608335541

Social media


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się: