Przejdź do treści

Zastępca dyrektora Działu Finansów i Kontroli

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za kompleksową kontrolę fundacji w zakresie gospodarki finansowej, jakości pracy, w szczególności przestrzegania regulaminów, prawidłowości realizacji zadań wynikających z rocznych planów działalności, statutu fundacji oraz jakości zarządzania.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Gotowość podjęcia pracy: od zaraz
Data rozstrzygnięcia: 29 października 2021 r.