Przejdź do treści

Prezes Zarządu i Członek Zarządu FPPP

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza konkurs FFPPP/1/2023 na stanowiska prezesa Zarządu i członka Zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości. Termin składania zgłoszeń upływa 30 marca 2023 roku o g. 16:15 (decyduje data wpływu). Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty w konkursie w siedzibie MFiPR w Kancelarii Ogólnej lub przesłać je do resortu pocztą. Postępowanie składa się z dwóch etapów – w pierwszym dojdzie do formalnej i merytorycznej oceny zgłoszeń, w drugim kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą musieli m.in. przedstawić koncepcję funkcjonowania Fundacji.

Wszystkie szczegóły konkursu zawiera poniższe ogłoszenie.