Przejdź do treści

Samoocena dojrzałości cyfrowej

Zachęcamy do samodzielnego przeprowadzenia badania, które pokazuje, na jakim etapie jest firma planująca transformację w kierunku przemysłu 4.0.

Narzędzie zostało zbudowane z uwzględnieniem kluczowych dla p4.0 aspektów rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia identyfikację etapu rozwoju firmy w kilkunastu wymiarach opartych na 3 filarach: Organizacja, Procesy i Technologie.

Rolą badania jest określenie aktualnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, pokazanie wyzwań i zakresu potrzebnych zmian, których przeprowadzenie pozwoli firmie stać się organizacją zgodną ze standardami przemysłu 4.0. Zapraszamy do korzystania z narzędzia, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. Powodzenia!

Organizacja

W jaki sposób zorganizowana jest współpraca pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz Twojej firmy w ramach realizowanych projektów? Wybierz najlepiej pasującą odpowiedź.

Organizacja

Jak budowana jest strategia wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. w Twojej firmie?

Organizacja

W jaki sposób realizowane są w Twojej firmie szkolenia przygotowujące pracowników do wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0? Proszę wybrać najbardziej pasującą odpowiedź.

Organizacja

Czy Twoim zdaniem kadra zarządcza ma wiedzę na temat najnowszych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i jest skuteczna w ich wdrażaniu?

Procesy

W jakim stopniu zintegrowane są dane i procesy w ramach różnych obszarów działalności Twojej firmy?

 1. Procesy zarządzane są centralnie i realizowane metodami ad-hoc przez pracowników, bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
 2. Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników według zdefiniowanych procedur, właściwie bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
 3. Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych.
 4. Systemy do zarządzania procesami są połączone, ale wymiana danych pomiędzy różnymi procesami i działami dokonywana jest przez pracowników.
 5. Zarządzanie procesami jest całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga ingerencji pracowników, a przepływ danych jest zintegrowany pomiędzy różnymi procesami i działami.
 6. Dane są kompleksowo zintegrowane z powiązanymi cyfrowymi narzędziami i systemami, a ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie przez systemy autonomicznych decyzji.
Planowanie zasobów i procesów produkcyjnych
Realizowanie łańcucha dostaw
Zarządzanie cyklem życia produktu

Procesy

Jak w Twojej firmie jest prowadzona komunikacja z klientami (biznesowymi i indywidualnymi)?

Procesy

W jaki sposób w Twojej firmie zorganizowane są procesy zakupu maszyn i technologii?

Procesy

W jaki sposób w Twojej firmie realizowane jest wdrażanie strategii efektywności energetycznej?

Technologie

W jakim stopniu zautomatyzowane są procesy w Twojej firmie (w zakresie produkcji, administracji i infrastruktury budynku)?

 1. Procesy są niezautomatyzowane i wykonywane wyłącznie przez pracowników.
 2. Procesy są częściowo zautomatyzowane, ale nadal wymagają znacznej ingerencji pracowników.
 3. Procesy są zautomatyzowane, ale wymagają ingerencji pracowników przy rozpoczęciu i zakończeniu każdego procesu.
 4. Procesy są w pełni zautomatyzowane. Ingerencja pracowników konieczna jest tylko w przypadku niezaplanowanych wydarzeń.
 5. Procesy są w pełni zautomatyzowane, możliwa jest elastyczna rekonfiguracja parametrów i zadań, a niezaplanowane wydarzenia wymagają nieznacznej ingerencji pracowników.
 6. Procesy są w pełni zautomatyzowane, elastyczne, nie wymagają ingerencji pracowników. Systemy do zarządzania procesami są zintegrowane ze wszystkimi systemami przedsiębiorstwa, co umożliwia współpracę pomiędzy różnymi działami lub partnerami zewnętrznymi.
Procesy produkcyjne (OT i IT)
Administrowanie i zarządzanie firmą
Infrastruktura budynku

Technologie

Jaki jest stopień zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w Twojej firmie?

 1. Systemy i urządzenia nie są zdolne do interakcji bądź wymiany informacji.
 2. Systemy i urządzenia są połączone w pewnym zakresie, co umożliwia im interakcję i wymianę niektórych informacji.
 3. Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji bez znaczących ograniczeń.
 4. Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji oraz są odpowiednio chronione przed niepożądanym dostępem i/lub zakłóceniami.
 5. Zabezpieczone systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu bezpieczeństwa danych.
 6. Systemy i urządzenia są zabezpieczone, zdolne do interakcji w czasie rzeczywistym i do szybkiej i łatwej rekonfiguracji.
Procesy produkcyjne (OT i IT)
Administrowanie i zarządzanie firmą
Infrastruktura budynku

Technologie

W jakim stopniu w Twojej firmie stosowane są autonomiczne rozwiązania i systemy?

 1. W firmie nie są używane żadne zaawansowane systemy informatyczne.
 2. Stosowane systemy informatyczne są zdolne do wykonywania zadań na podstawie zaprogramowanej logiki.
 3. Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach od wcześniej określonych parametrów.
 4. Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach i dostarczania informacji o ich możliwych przyczynach.
 5. Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i powiadamiania pracowników o potencjalnych odchyleniach oraz diagnozowania przyczyn tych anomalii.
 6. Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i diagnozowania potencjalnych odchyleń oraz do podejmowania autonomicznych i inteligentnych decyzji w celu optymalizacji wydajności i efektywności wykorzystania zasobów.
Procesy produkcyjne (OT i IT)
Administrowanie i zarządzanie firmą
Infrastruktura budynku

Technologie

Jak wygląda projektowanie produktu w Twojej firmie?

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników oraz w celach marketingowych. Mogą obejmować adres e-mail oraz ewentualne inne informacje zawarte w formularzu. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania wyników badania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na