Przejdź do treści

Zaproszenie do szacowania ceny na obsługę księgową

W związku z zamiarem zamówienia usług obsługi księgowej, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu, ul. Jacka Malczewskiego 24, zwraca się z uprzejmą prośbą o wstępną, niewiążącą wycenę usługi obsługi księgowej.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi wezwania do składania ofert w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedzi na niniejsze zapytanie należy złożyć w terminie do dnia 06.05.2020 r. w formie elektronicznej na adres zamowienia@fppp.gov.pl. W tytule wiadomości proszę umieścić: „Odpowiedź na zapytanie – obsługa księgowa”.

Dokumenty: