Przetargi unijne

W postępowaniach podlegających procedurze unijnej, prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  • Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamówienia w procedurze unijnej prowadzone przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości.
  • Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem Platformy Przetargowej FPPP wymagana jest rejestracja w bazie dostawców.
  • Rejestracji można dokonać:
  • Instrukcje dotyczące obsługi Platformy przetargowej FPPP znajdują się pod linkiem: Instrukcje.
  • Dostawca Platformy Przetargowej świadczy wsparcie dla Wykonawców:
    • telefonicznie: +48 71 787-37-57; +48 71 787-35-34; +48 71 787-37-27, pn-pt: 8:00-16:00,
    • poprzez email: helpdesk@logintrade.net