Przejdź do treści

Produkcja wideo do mediów społecznościowych

W związku z zamiarem zlecenia usługi, polegającej na wyprodukowaniu od 7 do 10 krótkich filmów wideo promujących działalność Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w internecie, w szczególności w kanałach mediów społecznościowych, FPPP (z siedzibą w Radomiu, ul. Malczewskiego 24) zwraca się z prośbą o wstępną, niewiążącą wycenę usługi.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), jak również nie jest zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Informacje podstawowe

Przedmiotem szacowania jest usługa polegająca na wyprodukowaniu 10 krótkich (maks. 2-minutowych) filmów promujących działalność Zleceniodawcy w internecie, w szczególności w kanałach mediów społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube). Wykonawca otrzyma każdorazowo kierunkowe wytyczne dotyczące nagrań i ich tematyki. Materiał wideo będzie składał się z intra dostarczonego przez Zleceniodawcę, wypowiedzi osoby wskazanej przez Zleceniodawcę oraz planszy końcowej. W zespole Wykonawcy powinna być osoba odpowiedzialna merytorycznie za nagrania i ich postprodukcję do finalnej postaci.

Na czym będzie polegała usługa?

Zadanie nr 1: Nagranie wypowiedzi 10 wskazanych przez Zleceniodawcę osób. Nagrania odbywać się będą w różnych wskazanych przez Zleceniodawcę miejscach na terenie Warszawy. Zleceniodawca dostarczy listę kontaktową osób, które mają zostać nagrane.
Zadanie nr 2: Postprodukcja materiału wideo wraz z prostą oprawą graficzną (m.in. przygotowanie podpisów i wykorzystanie gotowego intra, które Zleceniodawca udostępni Wykonawcy, oraz wykonanie planszy końcowej).
Zadanie nr 3: Przygotowanie formatu wideo do wykorzystania w internecie (formaty mediów społecznościowych i serwisu YouTube w jakości 1080p).

Dokumenty, termin i mail

Wszystkie szczegóły dotyczące szacowania ceny planowanej usługi można znaleźć poniżej w dokumencie „Zaproszenie do szacowania video”. Wypełniony „Formularz szacowania (Załącznik nr 1)” prosimy przesłać e-mailem na adres: zamowienia@fppp.gov.pl do 22 marca 2021 roku do 10:00. W wypadku pytań prosimy o ich przekazanie na ten sam adres mailowy.