Przejdź do treści

Postępowanie dotyczące narzędzia do badania firm

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest przygotowanie, opracowanie, hosting, udostępnianie w modelu SaaS oraz utrzymanie narzędzia do oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw w zgodności z koncepcją Przemysłu 4.0.