Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do złożenia ofert na usługę kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej FPPP
ZP/2020/8 Postępowanie na świadczenie usług PR2
ZP/2020/7 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług inżyniera kontraktu
W związku z zamiarem zamówienia usługi udostępnienia platformy e-learningowej – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 24 zaprasza do składania ofert
ZP/2020/6 Postępowanie na świadczenie usług PR
ZP/2020/5 Postępowanie na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na wsparcie merytoryczne i konsultacyjne dla FPPP w zakresie przeprowadzenia postępowania na wytworzenie Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania ceny na wykonanie usług wspierających Zamawiajacego w zakresie prowadzenia Projektu przez Zespół Inżyniera Projektu
ZP/2020/4 Postępowanie na świadczenie usług prawnych