Zamówienia

Zaproszenie do szacowania usługi polegającej na druku magazynu Przemysł Przyszłości
Zaproszenie do szacowania ceny na opracowanie podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu
Zaproszenie do składania ofert na prowadzeniu płatnych kampanii promujących portal PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl
Zaproszenie do szacowania ceny na gadżety
Szacowanie wartości usługi „kampanie w sieci wyszukiwania Google”
Zaproszenie do składania ofert na obsługę transmisji z wydarzeń online
ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA CEN
Produkcja wideo do mediów społecznościowych
Zaproszenie do szacowania ceny na długoterminowy najem samochodów osobowych