Zamówienia

Szacowanie wartości usługi „kampanie w sieci wyszukiwania Google”
Zaproszenie do składania ofert na obsługę transmisji z wydarzeń online
ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA CEN
Produkcja wideo do mediów społecznościowych
Zaproszenie do szacowania ceny na długoterminowy najem samochodów osobowych
Zaproszenie do szacowania ceny na kampanie reklamowe w internecie oraz mediach społecznościowych
ZP/2020/9 Postępowanie na świadczenie usług inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do złożenia ofert na usługę kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej FPPP
ZP/2020/8 Postępowanie na świadczenie usług PR2