Zamówienia

Zaproszenie do szacowania ceny na długoterminowy najem samochodów osobowych
Zaproszenie do szacowania ceny na kampanie reklamowe w internecie oraz mediach społecznościowych
Zaproszenie do szacowania ceny na wykonanie usług wspierających Zamawiajacego w zakresie prowadzenia Projektu przez Zespół Inżyniera Projektu
Zaproszenie do szacowania ceny na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania ceny na obsługę księgową
Zaproszenie do szacowania ceny za dostarczenie aplikacji wspierających procesy biznesowe
Zakres zapytania – usługa wykonania strony WWW
Zakres zapytania – praktyczne pokazy przemysłu przyszłości w modelu Teaching Factory
Zakres zapytania – wynajem zestawów demonstracyjnych technologii w zakresie Przemysłu 4.0