Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na druk magazynu Przemysł Przyszłości
Zaproszenie do składania ofert na materiały reklamowe
Zaproszenie do składania ofert na prowadzeniu płatnych kampanii promujących portal PrzemyslPrzyszlosci.gov.pl
Zaproszenie do składania ofert na obsługę transmisji z wydarzeń online
Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zaprasza do złożenia ofert na usługę kompleksowej realizacji nagrania, montażu i reżyserii filmów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej FPPP
W związku z zamiarem zamówienia usługi udostępnienia platformy e-learningowej – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) z siedzibą w Radomiu przy ul. Jacka Malczewskiego 24 zaprasza do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na wsparcie merytoryczne i konsultacyjne dla FPPP w zakresie przeprowadzenia postępowania na wytworzenie Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego w związku z postępowaniem przetargowym na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 6 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. i ocenę sprawozdania finansowego oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem