Zamówienia

Zaproszenie do szacowania ceny urządzeń sieciowych
Zaproszenie do szacowania ceny urządzenia wielofunkcyjnego
Zaproszenie do szacowania cen sprzętu komputerowego
Zaproszenie do szacowania usługi polegającej na druku magazynu Przemysł Przyszłości
Zaproszenie do szacowania ceny na opracowanie podręcznika taksonomii Unii Europejskiej w zakresie tematyki Zielonego Ładu
Zaproszenie do szacowania ceny na gadżety
Szacowanie wartości usługi „kampanie w sieci wyszukiwania Google”
ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA CEN
Produkcja wideo do mediów społecznościowych