Zamówienia

ZP/2020/7 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług inżyniera kontraktu
ZP/2020/6 Postępowanie na świadczenie usług PR
ZP/2020/2 przetarg na świadczenie usług księgowych
ZP/2020/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług prawnych
Postępowanie ZP/2019/7: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – trzecia edycja (zamówienie społeczne)
Postępowanie ZP/2019/6: Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu CRM
Postępowanie ZP/2019/5: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – druga edycja
Postępowanie: Świadczenie usług udostępniania i utrzymania systemu Contact Center oraz udostępniania i utrzymania sprzętu
Postępowanie: Przygotowanie, organizacja i realizacja wydarzenia społecznego „Poznań 4.0” budującego świadomość związaną z przemysłem przyszłości