Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do szacowania ceny na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług specjalistycznego doradztwa prawnego w związku z postępowaniem przetargowym na wytworzenie i obsługę Platformy Cyfrowej
ZP/2020/3 Postępowanie na świadczenie usług prawnych
ZP/2020/2 przetarg na świadczenie usług księgowych
Zaproszenie do szacowania ceny na obsługę księgową
Zaproszenie do szacowania ceny za dostarczenie aplikacji wspierających procesy biznesowe
Zapraszamy do dialogu technicznego dotyczącego platformy cyfrowej
ZP/2020/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług prawnych
Zakres zapytania – usługa wykonania strony WWW