Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów promocyjnych z logo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP)
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej oraz uruchomienie i udostępnienie publiczne Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie webowej aplikacji do generowania map transformacji (roadmap)
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do szacowania wartości dostawy artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert: webowa aplikacja do generowania map transformacji (roadmap) przedsiębiorstw
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia Generator Roadmap transformacji cyfrowej