Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów promocyjnych z logo Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP)
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej oraz uruchomienie i udostępnienie publiczne Platformy Cyfrowej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie webowej aplikacji do generowania map transformacji (roadmap)
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej Platformy Cyfrowej
ZP/2023/1 Postępowanie na bieżącą obsługę księgową
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie składu i oprawy graficznej pięciu raportów
Zaproszenie do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego