Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

ZP/2023/1 Postępowanie na zaprojektowanie i przygotowanie sceny wraz z usługą obsługi urządzeń wyposażenia sceny i hali wystawienniczej
ZP/2023/2 Postępowanie na dostawę hali wystawienniczej na II Kongres Radom Przyszłości
ZP/2022/1 Postępowanie na świadczenie usług księgowych
ZP/2021/6 Postępowanie na dostawę komputerów
ZP/2021/5 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację gali Kongresu Przemysłu Przyszłości
ZP/2021/4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie dostępu do bazy wiedzy
ZP/2021/3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Kongresu Przemysłu Przyszłości
ZP/2021/2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję, korektę i montaż filmów wideo
ZP/2021/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję filmów wideo