Zamówienia

ZP/2021/2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję, korektę i montaż filmów wideo
ZP/2021/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję filmów wideo
ZP/2020/9 Postępowanie na świadczenie usług inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej
ZP/2020/8 Postępowanie na świadczenie usług PR2
ZP/2020/7 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług inżyniera kontraktu
ZP/2020/6 Postępowanie na świadczenie usług PR
ZP/2020/2 przetarg na świadczenie usług księgowych
ZP/2020/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług prawnych
Postępowanie ZP/2019/7: Przygotowanie oraz realizacja warsztatów budujących świadomość związaną z przemysłem przyszłości – trzecia edycja (zamówienie społeczne)