Zamówienia

Zaproszenie do szacowania ceny na najem długoterminowy samochodów osobowych
Zaproszenie do szacowania ceny na świadczenie usług księgowych
Zaproszenie do szacowania ceny na kompleksowe wsparcie przygotowanie, redakcję i aktualizację szkoleń e-learningowych tworzonych przez Fundację
Zaproszenie do szacowania ceny CRM
Zaproszenie do szacowania ceny na organizację Gali Przemysłu Przyszłości
Zaproszenie do szacowania ceny na przeprowadzenie badania „Postawy Polaków wobec społeczeństwa i gospodarki w dobie pandemii COVID-19”
Zaproszenie do szacowania ceny na dostęp do bazy danych
Zaproszenie do szacowania cen sprzętu komputerowego
Zapytanie dotyczące cen licencji oprogramowania Microsoft Office 365 Business Premium dla organizacji o statusie non-profit