Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na kompleksową organizację okrągłego stołu i konferencji
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie raportu dotyczącego zarządzania danymi jako współdzielonym zasobem
Zaproszenie do złożenia oferty na raporty i rekomendacje
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przygotowania materiałów wideo dla projektów: Showroom i „Nauczyciel Przyszłości”
Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia przeprowadzenia kampanii promującej narzędzia wspierające transformację cyfrową dla MŚP w Polsce
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę opracowania, nagrania oraz montażu krótkich materiałów video z lektorem na potrzeby gali konkursu „Fabryka Przyszłości”
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów marketingowych
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie modyfikacji technicznej oraz uruchomienie i udostępnienie publiczne Platformy Cyfrowej