Zamówienia

ZP/2022/1 Postępowanie na świadczenie usług księgowych
ZP/2021/6 Postępowanie na dostawę komputerów
ZP/2021/5 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację gali Kongresu Przemysłu Przyszłości
ZP/2021/4 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie dostępu do bazy wiedzy
ZP/2021/3 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację Kongresu Przemysłu Przyszłości
ZP/2021/2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję, korektę i montaż filmów wideo
ZP/2021/1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na produkcję filmów wideo
ZP/2020/9 Postępowanie na świadczenie usług inżyniera kontraktu przy wytworzeniu i obsłudze Platformy Cyfrowej
ZP/2020/8 Postępowanie na świadczenie usług PR2