Samoocena dojrzałości cyfrowej – statystyki

Wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi udzielonych przez wszystkie firmy. Proszę kliknąć na wykres, aby zobaczyć dane.

Organizacja

Zarządzanie projektami i współpraca

Odizolowany10%
Nieformalny23%
Komunikacyjny30%
Kooperacyjny17%
Koordynujący13%
Współpracujący7%

Strategia

Żaden21%
Koncepcja29%
Rozwój25%
Wdrożenie10%
Skalowanie10%
Adaptacja5%

Szkolenie i rozwój kompetencji pracowników

Nieformalny19%
Ad-hoc49%
Ciągły15%
Rozszerzający9%
Adaptacyjny5%
Przyszłościowy4%

Przywództwo

Nieformalny7%
Ad-hoc25%
Ciągły23%
Rozszerzający23%
Adaptacyjny16%
Przyszłościowy6%

Procesy

Integracja wewnętrzna (wertykalna)

Niezdefiniowany19%
Zdefiniowany31%
Cyfrowy21%
Zintegrowany20%
Zautomatyzowany6%
Zautonomizowany3%

Integracja z partnerami

Niezdefiniowany15%
Zdefiniowany32%
Cyfrowy21%
Zintegrowany21%
Zautomatyzowany7%
Zautonomizowany4%

Integracja cyklu życia produktu

Niezdefiniowany22%
Zdefiniowany30%
Cyfrowy18%
Zintegrowany20%
Zautomatyzowany6%
Zautonomizowany3%

Współpraca z klientem

Tradycyjny7%
Cyfrowy32%
Symulacyjny38%
Komunikacyjny12%
Cyfrowy Bliźniak5%
Inteligentny Produkt5%

Standaryzacja zakupów technologii

Nieformalny13%
Komunikacyjny32%
Kooperacyjny31%
Koordynujący13%
Współpracujący8%
Wdrożony4%

Optymalizacja efektywności energetycznej

Żaden23%
Formalizacja58%
Rozwój8%
Wdrożenie5%
Skalowanie4%
Adaptacja3%

Technologie

Automatyzacja: Inteligentna Produkcja

Niezautomatyzowany22%
Podstawowy41%
Zaawansowany24%
Pełny6%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Automatyzacja: Inteligentna Firma

Niezautomatyzowany19%
Podstawowy40%
Zaawansowany24%
Pełny9%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Automatyzacja: Inteligentny Budynek

Niezautomatyzowany36%
Podstawowy32%
Zaawansowany16%
Pełny8%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Łączność: Inteligentna Produkcja

Niepołączony28%
Połączony40%
Interoperacyjny12%
Interoperacyjny i zabezpieczony10%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym6%
Skalowalny4%

Łączność: Inteligentna Firma

Niepołączony20%
Połączony40%
Interoperacyjny15%
Interoperacyjny i zabezpieczony13%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym8%
Skalowalny4%

Łączność: Inteligentny Budynek

Niepołączony41%
Połączony29%
Interoperacyjny11%
Interoperacyjny i zabezpieczony10%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym6%
Skalowalny3%

Autonomizacja: Inteligentna Produkcja

Zależny31%
Skomputeryzowany33%
Reaktywny18%
Diagnostyczny9%
Predykcyjny6%
Adaptacyjny3%

Autonomizacja: Inteligentna Firma

Zależny28%
Skomputeryzowany35%
Reaktywny18%
Diagnostyczny11%
Predykcyjny5%
Adaptacyjny3%

Autonomizacja: Inteligentny Budynek

Zależny46%
Skomputeryzowany27%
Reaktywny12%
Diagnostyczny8%
Predykcyjny5%
Adaptacyjny3%

Inteligentny produkt

Tradycyjny30%
Cyfrowy37%
Symulacyjny18%
Komunikacyjny6%
Cyfrowy Bliźniak5%
Inteligentny Produkt3%