Samoocena dojrzałości cyfrowej – statystyki

Wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi udzielonych przez wszystkie firmy. Proszę kliknąć na wykres, aby zobaczyć dane.

Organizacja

Zarządzanie projektami i współpraca

Odizolowany9%
Nieformalny22%
Komunikacyjny31%
Kooperacyjny17%
Koordynujący13%
Współpracujący7%

Strategia

Żaden21%
Koncepcja28%
Rozwój26%
Wdrożenie10%
Skalowanie10%
Adaptacja5%

Szkolenie i rozwój kompetencji pracowników

Nieformalny19%
Ad-hoc47%
Ciągły15%
Rozszerzający9%
Adaptacyjny5%
Przyszłościowy4%

Przywództwo

Nieformalny7%
Ad-hoc24%
Ciągły23%
Rozszerzający23%
Adaptacyjny17%
Przyszłościowy7%

Procesy

Integracja wewnętrzna (wertykalna)

Niezdefiniowany18%
Zdefiniowany29%
Cyfrowy21%
Zintegrowany22%
Zautomatyzowany7%
Zautonomizowany4%

Integracja z partnerami

Niezdefiniowany14%
Zdefiniowany31%
Cyfrowy21%
Zintegrowany22%
Zautomatyzowany7%
Zautonomizowany4%

Integracja cyklu życia produktu

Niezdefiniowany22%
Zdefiniowany29%
Cyfrowy18%
Zintegrowany21%
Zautomatyzowany6%
Zautonomizowany4%

Współpraca z klientem

Tradycyjny6%
Cyfrowy31%
Symulacyjny39%
Komunikacyjny12%
Cyfrowy Bliźniak5%
Inteligentny Produkt6%

Standaryzacja zakupów technologii

Nieformalny11%
Komunikacyjny32%
Kooperacyjny31%
Koordynujący13%
Współpracujący8%
Wdrożony4%

Optymalizacja efektywności energetycznej

Żaden21%
Formalizacja59%
Rozwój8%
Wdrożenie5%
Skalowanie4%
Adaptacja3%

Technologie

Automatyzacja: Inteligentna Produkcja

Niezautomatyzowany20%
Podstawowy41%
Zaawansowany25%
Pełny6%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Automatyzacja: Inteligentna Firma

Niezautomatyzowany18%
Podstawowy40%
Zaawansowany24%
Pełny10%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Automatyzacja: Inteligentny Budynek

Niezautomatyzowany36%
Podstawowy32%
Zaawansowany16%
Pełny8%
Elastyczny5%
Zautonomizowany3%

Łączność: Inteligentna Produkcja

Niepołączony28%
Połączony39%
Interoperacyjny12%
Interoperacyjny i zabezpieczony10%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym6%
Skalowalny4%

Łączność: Inteligentna Firma

Niepołączony20%
Połączony39%
Interoperacyjny15%
Interoperacyjny i zabezpieczony14%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym8%
Skalowalny4%

Łączność: Inteligentny Budynek

Niepołączony42%
Połączony28%
Interoperacyjny11%
Interoperacyjny i zabezpieczony10%
Interakcyjny w czasie rzeczywistym6%
Skalowalny3%

Autonomizacja: Inteligentna Produkcja

Zależny31%
Skomputeryzowany33%
Reaktywny18%
Diagnostyczny10%
Predykcyjny6%
Adaptacyjny3%

Autonomizacja: Inteligentna Firma

Zależny27%
Skomputeryzowany35%
Reaktywny18%
Diagnostyczny11%
Predykcyjny6%
Adaptacyjny3%

Autonomizacja: Inteligentny Budynek

Zależny45%
Skomputeryzowany27%
Reaktywny12%
Diagnostyczny8%
Predykcyjny5%
Adaptacyjny3%

Inteligentny produkt

Tradycyjny28%
Cyfrowy38%
Symulacyjny19%
Komunikacyjny7%
Cyfrowy Bliźniak5%
Inteligentny Produkt3%