Statystyki

Wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi udzielonych przez wszystkie firmy. Proszę kliknąć na wykres, aby zobaczyć dane.

Zasoby ludzkie

Świadomość

111%
233%
356%
40%
50%

Kompetencje

122%
233%
333%
411%
50%

Kształcenie

122%
222%
344%
411%
50%

Kierownictwo

133%
222%
322%
422%
50%

Organizacja

Ponad wymogi

111%
244%
333%
411%
50%

Efektywność enegetyczna

122%
222%
356%
40%
50%

Obsługa klientów

111%
211%
367%
411%
50%

Zasoby finansowe

Finansowanie komercyjne

144%
211%
322%
422%
50%

Finansowanie publiczne

111%
244%
322%
422%
50%

Marketing i promocja

Strona internetowa

133%
20%
356%
40%
511%

Media społecznościowe

133%
20%
344%
40%
522%

Komunikacja

Wymiana informacji w klastrze

122%
222%
333%
422%
50%

Technologia

Odnawialne źródła

122%
222%
344%
411%
50%

Obieg zamknięty

133%
233%
322%
411%
50%

Neutralizacja

111%
222%
356%
411%
50%

Wdrażanie innowacji

Ekoinnowacje

122%
222%
344%
411%
50%

Ekopatenty

133%
222%
333%
40%
511%

Inne formy

133%
222%
333%
411%
50%

Łańcuch wartości

Usługi wewnętrzne

111%
222%
356%
411%
50%

Reorganizacja

111%
211%
367%
411%
50%

Nowe nisze

122%
233%
333%
411%
50%

Współpraca z otoczeniem

Wyniki naukowe

122%
222%
333%
411%
511%

Współpraca z nauką

122%
233%
322%
411%
511%

Certyfikaty

111%
244%
322%
411%
511%

Internacjonalizacja

Partnerstwa międzynarodowe

144%
222%
322%
411%
50%

Eksport

144%
222%
322%
411%
50%

Rola koordynatora klastra

Strategia klastra

133%
20%
344%
422%
50%

Materiały edukacyjne

133%
20%
344%
422%
50%

Usługi doradcze

133%
211%
333%
40%
522%

Promocja internetowa

133%
222%
333%
40%
511%

Promocja materialna

133%
222%
344%
40%
50%

Dane i zgody

Wielkość podmiotu

Mikro (zatrudnienie < 10 osób i roczny obrót / suma bilansowa ≤ 2 mln EUR)78%
Mały (zatrudnienie < 50 osób i roczny obrót / suma bilansowa ≤ 10 mln EUR)11%
Średni (zatrudnienie < 250 osób i roczny obrót ≤ 50 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 43 mln EUR)11%
Duży (pozostałe)0%

Rynki

Polska54%
Europa Środkowo-Wschodnia15%
Unia Europejska8%
Ameryka Północna8%
Ameryka Południowa8%
Afryka0%
Azja i Pacyfik8%