Statystyki

Wykresy przedstawiają rozkład odpowiedzi udzielonych przez wszystkie firmy. Proszę kliknąć na wykres, aby zobaczyć dane.

Zasoby ludzkie

Świadomość

113%
227%
333%
420%
57%

Kompetencje

123%
223%
346%
48%
50%

Kształcenie

18%
231%
338%
415%
58%

Adaptacja

123%
20%
362%
415%
50%

Infrastruktura

Infrastruktura

113%
213%
347%
413%
513%

Doświadczenie

127%
227%
320%
420%
57%

Kultura danych

131%
223%
323%
423%
50%

Cyberbezpieczeństwo

113%
227%
320%
427%
513%

Zasoby finansowe

Analiza opłacalności

127%
213%
327%
427%
57%

Finansowanie komercyjne

127%
27%
340%
427%
50%

Finansowanie publiczne

113%
227%
320%
433%
57%

Marketing i promocja

Strona internetowa

113%
227%
327%
427%
57%

Media społecznościowe

17%
220%
333%
433%
57%

Komunikacja cyfrowa

17%
214%
336%
443%
50%

Komunikacja

Komunikacja w klastrze

17%
27%
327%
427%
533%

Komunikacja zewnętrzna

113%
20%
353%
427%
57%

Organizacja procesów

Planowanie i obsługa

114%
243%
321%
421%
50%

Projektowanie i produkcja

143%
27%
329%
421%
50%

Automatyzacja i robotyzacja

133%
27%
340%
420%
50%

Technologie Przemysłu 4.0

143%
27%
329%
421%
50%

Wdrażanie innowacji

Współpraca z nauką

121%
229%
321%
429%
50%

Innowacje w obszarze cyfryzacji

17%
250%
321%
414%
57%

Patenty w ramach klastra

136%
221%
321%
421%
50%

Innowacje w ramach klastra

17%
250%
321%
414%
57%

Łańcuch wartości

Usługi wewnętrzne

17%
233%
327%
420%
513%

Wspólne zakupy

18%
254%
323%
415%
50%

Udział zamówień online

17%
243%
314%
436%
50%

Wspólne zamówienia online

17%
227%
340%
413%
513%

Wspólne projekty cyfryzacji

17%
243%
314%
421%
514%

Współpraca z otoczeniem

Pozycjonowanie regionalne

127%
220%
320%
427%
57%

Pozycjonowanie krajowe i międzynarodowe

120%
233%
37%
433%
57%

Internacjonalizacja

Udział e-handlu w eksporcie

121%
221%
314%
443%
50%

Rynki wyłącznie e-handlowe

136%
214%
314%
429%
57%

Rynki 4.0

133%
27%
313%
427%
520%

Rola koordynatora klastra

Strategia cyfryzacji

17%
236%
321%
421%
514%

Doradztwo finansowe

17%
236%
321%
421%
514%

Doradztwo w zakresie cyfryzacji

17%
229%
321%
421%
521%

Promocja internetowa

17%
243%
314%
421%
514%

Informacje rynkowe

123%
223%
323%
48%
523%

Dane i zgody

Wielkość podmiotu

Mikro (zatrudnienie < 10 osób i roczny obrót / suma bilansowa ≤ 2 mln EUR)50%
Mały (zatrudnienie < 50 osób i roczny obrót / suma bilansowa ≤ 10 mln EUR)14%
Średni (zatrudnienie < 250 osób i roczny obrót ≤ 50 mln EUR lub suma bilansowa ≤ 43 mln EUR)21%
Duży (pozostałe)14%

Rynki

Polska37%
Europa Środkowo-Wschodnia33%
Unia Europejska11%
Ameryka Północna7%
Ameryka Południowa4%
Afryka4%
Azja i Pacyfik4%