Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?

Data: 2 marca - 6 kwietnia 2022 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

„Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?” to cykl spotkań z ekspertami Platformy Przemysłu Przyszłości, przygotowany dla przedsiębiorców, menadżerów i osób zarządzających obszarami produkcyjnymi. W czasie poszczególnych modułów uczestnicy poznają rozwiązania przemysłu 4.0 i dowiedzą się, jak wykorzystywać je w swoich firmach.

W ramach warsztatów uczestnicy min.: skorzystają z gry symulacyjnej, wezmą udział w dyskusjach opartych na przykładach, poznają propozycje dobrych praktyk i skorzystają z sesji Q&A, które ułatwią im szybkie przyswajanie wiedzy.

Korzyści z udziału w cyklu Zarządzanie 4.0:

 • uzyskanie wiedzy o zagadnieniach przemysłu 4.0,
 • uzyskanie świadomości o procesach zarządczych związanych z Przemysłem Przyszłości,
 • konsultacje z ekspertami branżowymi,
 • możliwość uzyskania wsparcia PPP w procesie transformacji firmy,
 • wymiana doświadczeń z innymi przedsiębiorcami.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Spotkania odbędą się w formule on-line.

Prelegenci

Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, Mariusz Hetmańczyk ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, który od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemysłem 4.0. Interesuje się zagadnieniami automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS. Autor ponad 80 publikacji związanych z komputerowym wspomaganiem diagnozy oraz prognozy rozproszonych napędów mechatronicznych. W Platformie Przemysłu Przyszłości jest zastępcą dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą.

Plan wydarzenia

2 marca

Wprowadzenie do przemysłu przyszłości – założenia, cele i standardy 09:00 - 11:00
Szkolenie przybliży uczestnikom proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, definicje oraz ramy przemysłu 4.0. Uczestnicy poznają korzyści biznesowe z wdrożenia przemysłu 4.0, a także kluczowe trendy w nowoczesnej wytwórczości. Ekspert PPP omówi takie pojęcia, jak: Customer-Driven Industry 4.0, Smart Component, Smart Machine, Digital Factory, Connected Factories, Industry 4.0 Enterprise.

9 marca

Zwinne podejście do planowania wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0 09:00 - 11:00
Podstawowym celem szkolenia jest prezentacja podejścia do planowania, które ułatwia szybkie i zwięzłe wdrożenia rozwiązań przemysłu 4.0. Ekspert PPP omówi:
 • przyczyny wykorzystywania zwinnego do planowania wdrożenia rozwiązań Przemysłu 4.0,
 • szablony i zastosowania kanwy wdrożenia,
 • 6 pytań, na jakie należy znaleźć odpowiedź planując wdrożenie,
 • sposoby pracy z kanwą wdrożenia oraz składu zespołu tworzącego kanwę.

16 marca

Modele biznesowe – sztuka dostrzegania potencjału w posiadanych zasobach 09:00 - 11:00
Celem modułu jest wprowadzenie do koncepcji modeli biznesowych i omówienie ich zmiany w wyniku transformacji cyfrowej. Najważniejsze zagadnienia:
  Strumień wartości,
 • Zmiana modelu biznesowego pod wpływem cyfryzacji,
 • Jak realizować cele firmy dzięki cyfrowemu modelowi biznesowemu? Równowaga wartości (dla właścicieli, dla klientów, dla pracowników, dla partnerów).

23 marca

Lean management w procesach biznesowych 09:00 - 11:00

30 marca

Jak skutecznie wdrożyć rozwiązania Przemysłu 4.0 dzięki zarządzaniu ludzkim wymiarem zmiany? 09:00 - 11:00

6 kwietnia

Robotic Process Automation - automatyzacja procesów biznesowych software-robotami 09:00 - 11:00