Polska Strefa Inwestycji i ulga inwestycyjna

Data: 3 marca 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Polska Strefa Inwestycji od 2018 roku pomaga realizować inwestycję prywatne w Polsce. Z jej wsparcia skorzystały ponad 432 projekty inwestycyjne. Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się, czy i jak można wykorzystać instrument, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Gościem wydarzenia będzie Mirosław Pachucki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który przedstawi informacje na temat:

  • charakterystyki ulgi inwestycyjnej,
  • zasad korzystania z ulgi,
  • procedury ubiegania się o wsparcie,
  • preferencji co do lokalizacji przedsiębiorstwa,
  • korzyści z zastosowania ulgi,
  • sposobów wykorzystania jej na potrzeby transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0,
  • ryzyk związanych z jej wykorzystaniem,
  • dobrych praktyk i studiów przypadków przedsiębiorstw, które z niej skorzystały.

Webinar poprowadzi dr Piotr Kryjom – Kierownik Produktów Instrumenty Finansowe w Platformie Przemysłu Przyszłości, który zaprezentuje uczestnikom Nawigator Finansowy. Dzięki bezpłatnemu narzędziu przedsiębiorcy mają dostęp do aktualnych informacji na temat dotacji, pieniędzy na inwestycje, ulg i zwolnień podatkowych. Ponadto w ramach narzędzia dostępna jest usługa doradcza w zakresie dopasowania pomysłu biznesowego z potencjalnym źródeł finansowania.

Prelegenci

Plan wydarzenia

Otwarcie pokoju konferencyjnego 12:50 - 13:00
Rozpoczęcie i przywitanie gości 13:00 - 13:05
Prezentacja korzyści Nawigatora Finansowego 13:05 - 13:15
Ulga inwestycyjna i zasady działania Polskiej Strefy Inwestycji w kontekście transformacji cyfrowej 13:15 - 13:55
Dyskusja z uczestnikami 13:55 - 14:05
Zakończenie spotkania 14:05