Przejdź do treści

Polska Strefa Inwestycji i ulga inwestycyjna

Data: 3 marca 2021 (zakończone)
Organizator: Platforma Przemysłu Przyszłości

Polska Strefa Inwestycji od 2018 roku pomaga realizować inwestycję prywatne w Polsce. Z jej wsparcia skorzystały ponad 432 projekty inwestycyjne. Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się, czy i jak można wykorzystać instrument, opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa.

Gościem wydarzenia będzie Mirosław Pachucki z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który przedstawi informacje na temat:

  • charakterystyki ulgi inwestycyjnej,
  • zasad korzystania z ulgi,
  • procedury ubiegania się o wsparcie,
  • preferencji co do lokalizacji przedsiębiorstwa,
  • korzyści z zastosowania ulgi,
  • sposobów wykorzystania jej na potrzeby transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0,
  • ryzyk związanych z jej wykorzystaniem,
  • dobrych praktyk i studiów przypadków przedsiębiorstw, które z niej skorzystały.

Webinar poprowadzi dr Piotr Kryjom – Kierownik Produktów Instrumenty Finansowe w Platformie Przemysłu Przyszłości, który zaprezentuje uczestnikom Nawigator Finansowy. Dzięki bezpłatnemu narzędziu przedsiębiorcy mają dostęp do aktualnych informacji na temat dotacji, pieniędzy na inwestycje, ulg i zwolnień podatkowych. Ponadto w ramach narzędzia dostępna jest usługa doradcza w zakresie dopasowania pomysłu biznesowego z potencjalnym źródeł finansowania.

Prelegenci

Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Piotr Kryjom Ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektu Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Prywatnie maratończyk, pasjonat kultury skandynawskiej.
Mirosław Pachucki
Mirosław Pachucki Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz członek Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Mirosław Pachucki Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz członek Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0, Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prawnych aspektów udzielania pomocy publicznej, w tym w szczególności funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Autor wielu publikacji z zakresu SSE oraz transferu technologii.

Plan wydarzenia

Otwarcie pokoju konferencyjnego 12:50 - 13:00
Rozpoczęcie i przywitanie gości 13:00 - 13:05
Prezentacja korzyści Nawigatora Finansowego 13:05 - 13:15
Ulga inwestycyjna i zasady działania Polskiej Strefy Inwestycji w kontekście transformacji cyfrowej 13:15 - 13:55
Dyskusja z uczestnikami 13:55 - 14:05
Zakończenie spotkania 14:05
Zarejestruj się
This form is not available.