Przejdź do treści

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesna fala nowoczesności”

Data: 17 - 19 września 2021 (zakończone)
Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Politechnika Lwowska, Instytut Ekonomii i Zarządzania

Gospodarka – społeczeństwo – środowisko

Konferencja poświęcona trendom zmian ekonomicznych, społecznych i
środowiskowych oraz uwarunkowaniom konkurencyjności przedsiębiorstw. Prelegenci zaprezentują sukcesy podlaskich przedsiębiorstw w warunkach globalnej konkurencji. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się także, jak rozwijać ideę przemysłu 4.0 w polskich firmach.

Poruszane zagadnienia:

 • Ekonomia a współczesny kryzys ekologiczny i społeczny
 • Źródła kosztów przełamywania współczesnych globalnych barier rozwojowych
 • Ewolucja polskiego handlu zagranicznego w warunkach pandemii SARS-COV-2
 • Aktywność gospodarcza a generowanie przychodów budżetów lokalnych. Zróżnicowanie regionalne
 • Czas letni a czas zimowy – odstąpienie od przeprowadzania zmiany czasu jako zagadnienie prawa unii europejskiej
 • Estimation of the impact of international migration on economic development of a country
 • The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Ten Years of Experience of an Example of a Well-functioning “Soft Law”
 • Kompetencje jutra
 • Nowe modele biznesowe
 • 10 trendów w zarządzaniu współczesnymi organizacjami
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania – założenia i wykorzystanie, skuteczność i prognozy
 • Nowe wyzwania na rynku IT
 • Wodociągi Białostockie. Tradycja i nowoczesność
 • Współpraca środowiska naukowego I biznesowego w otoczeniu zmienności gospodarczej. Diagnoza i rekomendacje.
 • Status prawny pracodawcy jako podmiotu działalności gospodarczej w realiach współczesnej gospodarki rynkowej
 • Individual model of employee
 • Trends in Non-financial reporting: EU Experience
 • Oddziaływanie na środowisko inwestycji drogowej Trasa Łagiewnicka w Krakowie. Studium przypadku.
Więcej informacji