Przejdź do treści

Debata

Znaczenie infrastruktury teleinformatycznej jako podstawy rozwoju samorządów i biznesu.
Potrzeba postaw przedsiębiorczych młodzieży XXI wieku w perspektywie wyzwań rynku pracy
Europejski Zielony Ład – Nowa Szansa
Transformacja cyfrowa – jak podnieść kompetencje kadr