Wydarzenia

Konferencja EduMixer 2021
Warsztaty Dinnocap – Przemysł 4.0
Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF2021
Zarządzanie 4.0: Jak transformować biznes?
Automatyzacja i robotyzacja procesów w gospodarce Podlasia
Proces transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa
Europejski Zielony Ład – Nowa Szansa
Śląski Okrągły Stół Przemysłu 4.0
Świętokrzyska Arena Przemysłu Przyszłości
Okrągły Stół: „Przemysł 4.0 – Taksonomia UE a rozwój rynku kapitałowego”
Śląska Arena Przemysłu Przyszłości
Kongres Przemysłu Przyszłości
Jak wykorzystać rzeczywistość wirtualną w kształceniu pracowników? | Przemysł przyszłości w praktyce