Przejdź do treści

W ciągu roku co trzecia firma zainwestuje w AI


  • Blisko jedna trzecia firm na całym świecie korzysta ze sztucznej inteligencji.
  • Organizacje planują stosować technologię do zwiększenia bezpieczeństwa danych, automatyzacji procesów czy obsługi klienta.
  • Połowa ankietowanych twierdzi, że w ostatnich latach rozwiązania AI stały się bardziej dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.
  • Wnioski pochodzą z badania „Global AI Adoption Index 2021” przeprowadzonego przez IBM we współpracy z firmą analityczną Morning Consult.

31% przedsiębiorstw na świecie korzysta ze sztucznej inteligencji, a 43% przyspieszyło jej wdrażanie z powodu pandemii COVID-19. Jak zauważyli eksperci, zapotrzebowanie na AI wzrosło przez przyśpieszającą cyfryzację spowodowaną pandemią. Jedna trzecia ankietowanych zapowiedziała, że w ciągu 12 miesięcy ich organizacje planują inwestycje zarówno w kompetencje w obszarze SI, jak i systemy korzystające z algorytmów. Główne cele nowych wdrożeń to: zwiększenie bezpieczeństwa danych (31%), automatyzacja procesów (25%), obsługa klienta (25%), wirtualni asystenci (20%) i optymalizacja procesów biznesowych (19%). 

AI przystosowana do potrzeb firm

Z publikacji wynika, że najważniejszym czynnikiem intensyfikującym wprowadzanie AI w organizacjach jest większa dostępność technologii (46% wskazań). W tym kontekście respondenci podkreślali także znaczenie potrzeb biznesowych i zmian wynikających z pandemii koronawirusa. Połowa przepytywanych specjalistów IT przyznaje, że samouczące się programy są dziś lepiej zaprojektowane pod kątem potrzeb firm niż 2-3 lata temu, a niemal tyle samo potwierdza, że są bardziej dostępne i łatwiej je wdrożyć. Pomimo tego wciąż jest sporo przeszkód dotyczących wprowadzania systemów sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa – według ankietowanych najczęstsze bariery to: ograniczona wiedza lub doświadczenie w stosowaniu SI (39%), rosnąca złożoność danych i silosy informacji (32%) oraz brak narzędzi i platform do tworzenia modeli (28%).

AI w Polsce

Jak wynika z raportu „State of Polish AI 2021”, przygotowanego przez fundację Digital Poland, Polska jest na 1 miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej i 7 w Unii Europejskiej pod względem przygotowania kadr do zajmowania się zagadnieniami sztucznej inteligencji. Coraz więcej specjalistów z naszego kraju pracuje dla zagranicznych firm, co wiąże się z częstszym korzystaniem z modelu pracy zdalnej. W Polsce najwięcej (prawie 45%) organizacji wykorzystujących sztuczną inteligencję mieści się w Warszawie. W zastosowanie algorytmów inwestują też przedsiębiorstwa z Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania oraz Katowic.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na