Przejdź do treści

Big data

centrum analityki kghm
Miliardy rekordów z tysięcy czujników – tym zajmie się Centrum Analityki KGHM
widok z lotu ptaka na ludzi
Wielki wybuch danych
superkomputer
Microsoft zainwestuje w Polsce ponad 4 mld zł w rozwój centrów danych i szkolenia cyfrowe
Bariery transformacji przemysłu: zła wewnętrzna koordynacja w firmach i złożoność danych
Nowy raport o big data: w Polsce tylko 6% małych firm analizuje dane
Są już 2 tysiące prac naukowych o SARS-CoV-2 – do analityki wkracza AI
Polska AI będzie analizowała i planowała ruch powietrzny dla LOT-u
IBM Watson przeanalizował, jak firmy wykorzystują dane
kghm - miedź
Jak wygląda program KGHM 4.0?

Według firmy Meta Group przejętej w 2005 roku przez Gartnera, big data to zbiory danych, które spełniają 3 warunki, tzw. 3V:

Nowsze definicje dodają kolejne kryteria umożliwiające ocenę, czy dany projekt to przedsięwzięcie z zakresu big data. Najpopularniejsze ujęcie to 5V – uzupełnia model 3V o wiarygodność danych (veracity) oraz ich wartość (value).