DIH4Future

DIH4Future: PPNT | Apollogic | UAM | Technopark

O nas

DIH4FUTURE tworzą uzupełniające się wzajemnie instytucje, dostarczające wsparcie firmom znajdujących się u progu transformacji cyfrowej.

 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny (lider konsorcjum) ma liczne kontakty z firmami z różnych branż i o różnych potrzebach. Park specjalizuje się w kreowaniu rozwiązań, wzmacnianiu kultury innowacyjnej oraz w doradztwie biznesowym.
 • Technopark Gliwice łączy tworzenie prototypów (usługa Living Lab), kreowanie innowacyjnych modeli biznesowych oraz unikalną wiedzę o druku 3D.
 • Wydział Matematyki i Informatyki UAM posiada dostęp do najnowszej wiedzy naukowej i dysponuje zespołami naukowców i studentów gotowych do współpracy z biznesem.
 • A firma Apollogic to ekspert w zakresie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw przy wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji, Internetu Rzeczy, Mixed Reality i Robotic Process Automation.

DIH4FUTURE skupia się na:

 • dojrzałych przedsiębiorstwach, które chcą wzmocnić kompetencje cyfrowe,
 • młodych firmach, które powstały w oparciu o zaawansowane technologie i mogą być dostawcami rozwiązań dla dojrzałych przedsiębiorstw.

Oferta

 1. Budowa biznesu opartego o technologię – modelowanie biznesowe dla projektów wdrożeniowych i formułowanie strategii wprowadzania rozwiązań na rynek.
 2. Kreowanie i walidacja rynkowa pomysłów – generowanie i testowanie rozwiązań opartych o potrzeby klienta, z wykorzystaniem Design Thinking.
 3. Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych – doradztwo i pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój technologii.
 4. Doradztwo w procesie pozyskania inwestora.
 5. Ochrona własności intelektualnej – zarządzanie i ochrona własności intelektualnej jako narzędzie przewagi konkurencyjnej.
 6. Poszukiwanie partnerów – wsparcie w poszukiwaniu międzynarodowych i krajowych partnerów technologicznych, naukowych i biznesowych.
 7. DataCenter – kompleksowe wsparcie technologiczne w ramach cloud computingu (Software Defined Data Center – Programowo Zdefiniowane Centrum Danych).
 8. Networking– tworzenie okazji do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy, kojarzenie dostawców i odbiorców rozwiązań.
 9. Sztuczna Inteligencja – organizacja warsztatów i doradztwo dot. usprawnienia procesów biznesowych w firmach przy pomocy SI. Tworzenie prototypów i pełnych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, np. automatyczna kontrola jakości w firmach produkcyjnych, anonimizacja wrażliwych danych w nagraniach, zdjęciach i tekstach, chatboty. Wykrywanie trendów i analizy predykcyjne oparte na uczeniu maszynowym i dużej ilości danych.
 10. Internet Rzeczy – wykorzystanie sensorów i technologii sieciowych do zdalnego monitoringu i kontroli. Automatyzacja i optymalizacja zasobów i procesów. Budowa prototypów urządzeń elektronicznych celem szybkiej weryfikacji biznesowej.
 11. Software House – budowa aplikacji biznesowych, integracja i rozbudowa istniejących rozwiązań, usługi programistyczne, doradztwo w wyborze odpowiedniej technologii.
 12. Mixed Reality – tworzenie aplikacji mieszanej i rozszerzonej rzeczywistości na potrzeby wizualizacji obiektów 3D, organizacji wirtualnych szkoleń pracowniczych, wizualizacji procesów i optymalizacji prac serwisowych.
 13. Usługi chmurowe – doradztwo w wyborze, przeniesienie systemu do chmury, uruchomienie prywatnego, publicznego lub hybrydowego rozwiązania chmurowego.
 14. Doradztwo w zakresie Transformacji Cyfrowej – organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu nowoczesnych technologii, wyszukiwanie miejsc, gdzie konkretna technologia może znacznie zwiększyć efektywność prowadzonego biznesu.

Kontakt

dih4future.pl

Aktualności