DIH 5G

O nas

Jesteśmy hubem innowacji cyfrowej skoncentrowanych wokół technologii mobilnych 5-tej generacji. Tworzymy rynkowo zorientowany ekosystem 5G, służący wzmacnianiu konkurencyjności firm w zakresie procesów, produktów i usług.

Bazujemy na doświadczeniu i zasobach:

 • Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego – polskiej, wiodącej instytucji związanej z technologią i regulacjami w zakresie 5G,
 • Politechniki Łódzkiej – gospodarza naszego testbedu 5G zapewniającego wsparcie naukowo-badawcze,
 • Ericsson Sp. z o.o. – lidera w produkcji technologii 5G w Europie i dostawcy sprzętu 5G na rynki światowe,
 • FundingBox Accelerator Sp. z o.o. – wiodącej w Europie spółki wsparcia dla startupów i MŚP.

DIH 5G to ekosystem, który:

 • łączy dostawców i odbiorców technologii w obszarze 5G;
 • tworzy warunki współpracy instytucji badawczo-rozwojowych z przedsiębiorcami;
 • wspiera przedsiębiorców w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych;
 • zapewnia warunki efektywnej współpracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej z ośrodkami krajowymi oraz zagranicznymi;
 • wypełnia luki kompetencyjne MŚP w obszarze technologii 5G;
 • przyczynia się do poprawy jakości życia oraz rozwoju gospodarki.

Oferta

DIH 5G oferuje następujące usługi:

 • pomoc w adaptacji technologii 5G (dostęp do centrów kompetencyjnych);
 • dostęp do specjalistycznej infrastruktury umożliwiającej testowanie i walidację rozwiązań wykorzystujących technologię 5G;
 • szkolenia, mentoring, doradztwo biznesowe;
 • pośrednictwo między przedsiębiorstwami będącymi klientami a dostawcami technologii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
 • wsparcie techniczne;
 • wsparcie dla MŚP i dużych przedsiębiorstw w pozyskiwaniu środków finansowych na wdrażanie technologii 5G, dostęp do finansowania;
 • wsparcie badań realizowanych we współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi;
 • wsparcie rozruchu, programy inkubacji startupów.

Kontakt

dih5g@il-pib.pl

spaces.fundingbox.com/c/dih-5g

Aktualności

Zobacz więcej »