Oferty pracy

Sekretarz ds. Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Sekretarz ds. Świętokrzyskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Sekretarz ds. Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Sekretarz ds. Podkarpackiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Pełnomocnik Zarządu ds. relacji biznesowych
Specjalista w Zespole ds. Krajowej Sieci EDIH
Sekretarz ds. Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami w przemyśle 4.0
Starszy specjalista w Zespole Upowszechniania