Oferty pracy

Sekretarz ds. Mazowieckiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Sekretarz ds. Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
członek Zarządu FPPP
Specjalista ds. administracyjno-biurowych
Koordynator ds. monitorowania projektów
Prezes Zarządu i członek Zarządu FPPP
Starszy specjalista ds. rachunkowości i controllingu
Główny specjalista ds. kadr i płac
Młodszy specjalista ds. realizacji projektów międzyinstytucjonalnych