Oferty pracy

Specjalista ds. administracyjno-biurowych
Koordynator ds. monitorowania projektów
Prezes Zarządu i członek Zarządu FPPP
Starszy specjalista ds. rachunkowości i controllingu
Główny specjalista ds. kadr i płac
Młodszy specjalista ds. realizacji projektów międzyinstytucjonalnych
Sekretarz ds. Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Sekretarz ds. Świętokrzyskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
Sekretarz ds. Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości